Abonnementsartikel

Nødvendigt at fastholde eller øge jordens kulstofindhold af hensyn til klima og jordens frugtbarhed. Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et nyt internationalt projekt.

Lagring af kulstof i dyrkningsjorden sikrer jordens frugtbarhed og bidrager til at reducere landbrugets klimabelastning. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer, at jorden indeholder tilstrækkeligt kulstof.

Projektet CIRCASA skal undersøge dette og understøtte det arbejde, der skal udføres i et kommende forskningscenter på Aarhus Universitet: iClimate, der skal skabe ny klimaviden til gavn for erhverv og samfund.

Vi vil på grundlag af interessenternes input opsummere, hvor der mangler viden og hvilke behov der er for ny forskning.

Professor Jørgen E. Olesen

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

- Vi vil undersøge, hvilket potentiale interessenterne mener at håndtering af kulstof i jorden har for at bidrage til klimatilpasning, reduktion af klimagasser, landbrugets bæredygtighed, fødevareforsyning og FN's mål om bæredygtig udvikling. Dernæst vil vi identificere og evaluere mulighederne for at implementere metoder til lagring af kulstof i jorden, forklarer sektionsleder og professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kortlægger huller

Det nye internationale forskningsprojekt, som forskere ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet deltager i sammen med 22 andre partnere fra 17 lande verden over, tager hånd om dette emne. Projektets formål er at kortlægge, hvor der er huller i forskningslandskabet vedrørende lagring af kulstof i dyrkningsjorden og på det grundlag udarbejde en international forskningsagenda.

- Vi vil på grundlag af interessenternes input opsummere, hvor der mangler viden og hvilke behov der er for ny forskning, siger Jørgen E. Olesen.

Interessenterne i dette sammenhæng omfatter blandt andet myndigheder, finansieringsinstitutioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, landbrug, skovbrug, virksomheder og interesseorganisationer.