Repræsentantskabet i Danish Crown skal snart tage stilling til hvorvidt det skal være slut med de andelshaverkonti, som slagteriet indførte i år 2000 for at styrke egenskapitalen i virksomheden.

Slagteriet foreslår nu, at slagteriets leverandører allerede fra næste år stopper indbetalingerne til kontierne, som i dag indeholder omkring 1,5 milliarder kroner. Det er planen, at de nuværende indestående på andelshaverkontierne fastfryses i tre år, hvorefter de over en otte-årig periode vil blive udbetalt til andelshaverne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvordan gør vi Danish Crown til den mest attraktive samarbejdspartner for de danske slagtedyrsproducenter. Det kræver, at vi fornyer os og tænker nye tanker. Kan vi hjælpe til for at løse likviditetsudfordringer for vores andelshavere? Dette forslag betyder, at vi over en årrække sender 1,5 milliarder kroner ud til andelshaverne, og det kommer til at få stor betydning, siger Erik Bredholdt, der er formand for bestyrelsen i Danish Crown.

I dag fungerer opbyggelsen af andelshaverkontoen hos Danish Crown, så man indbetaler til kontoen over otte år. Efter otte år, får man så indbetalingen fra det første år udbetalt. Andelshaverne indskyder 15 øre pr. kg om året, og det vil sige, at for hvert leveret slagtesvin vil andelshaverne 1,2.- pr kg stående efter otte år. For en gennemsnitlig svineproducent hos Danish Crown vil det dreje sig om cirka 600.000 kroner, og det er altså disse penge, som Danish Crown nu vil sende tilbage til andelshaverne. .

- Det skulle gerne gøre det nemmere for de unge at etablere sig, og for de eksisterende at vælge at udvide, siger Jais Valeur, der er direktør i Danish Crown.