Efter samråd med Miljø- og Fødevare ministeren gik Maria Reument Gjerding (EL) derfra med uforrettet sag.

- Jeg fik ikke ordentlig svar fra ministeren. Jeg fik det ud af det, at man synes det var i rigtigt at fortsætte med en regnemodel, der ikke var testet på virkeligheden og ikke er usikkerhedsvurderet, sagde landbrugspolitisk ordfører for Enhedslisten, Maria Reument Gjerding (EL), ved gårsdagens samråd i Miljø- og Fødevareudvalget, hvor Miljø- og Fødevareministeren var indkaldt til åbent samråd om usikkerheder ved beregningsmodellen, der ligger til grund for Landbrugspakken. Samrådsspørgsmålene var stillet efter ønske fra Maria Reumert Gjerding (EL) og Ida Auken (RV).

Afvisning fra minister

Ministeren afviste, at han eller ministreriet blandede sig i Aarhus Universitets arbejde og deres vidensskabelige praksis i forhold beregningsmodeller. Han afviste også, at den basis, Landbrugspakken er beregnet på, er forkert.

- Der er ikke grund til at tro, at udledningen som følge af Fødevare- og Landbrugspakken bliver større end antaget, sagde Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V).

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ida Auken henviste flere gange til en tidligere regnemodel kaldet NLES3, der er usikkerhedsbergnet, mens Landbrugspakkens blev baseret på en nyere regnemodel ved navn NLES4. Maria Reument Gjerding udtrykte stor kritik på samrådet af netop det faktum, at den nye beregningsmodel ikke er usikkerhedsberegnet. Det lagde hun også vægt på dagen efter samrådet.

Næste skridt

- Min kritik går på, at man har brugt en model, man ikke har test af i virkeligheden, og at man derved løber en meget stor risiko, fordi usikkerheden selvsagt er stor. Derudover kommunikerer man ikke den usikkerhed ud til Folketinget og til offentligheden, siger Maria Reument Gjerding.

Før hun beslutter, hvad de næste tiltag skal være, vil hun genhøre samrådet for at få det fulde overblik over, hvad der ordret blev sagt af ministeren. Ministeren var før samrådet blevet klædt fagligt på af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet.

- Der blev sagt utroligt mange ting, som jeg undrer mig over. Jeg skal også have læst grundigt op på det, forskerne leverede til ministeren i sidste øjeblik. Jeg vil også konfererer med kritikere til Aarhus Univerisitets beregningsmodel, for at finde ud af, hvad der er op og ned i det her, og hvad det næste skridt skal være, siger Maria Reument Gjerding.