I økologisk planteavl er efterafgrøder et vilkår og et vigtigt redskab til kulstofopbygning i jorden og som "bank" for næringsstofferne henover vinteren.

I efteråret har økologiske landmænd rundt i landet konkurreret om at blive årets efterafgrødefrontløber. Et jurypanel udpegede tre finalister, og en dommerkomité bestående af Sven Hermansen, Seges, og Hanne Lakkenborg Christensen, Aarhus Universitet har bedømt markerne hos Kurt Madsen, Tinglev, Ole Jakobsen, Vildbjerg og Ole Nørby, Stevns.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På Økologi-Kongressen i Kolding her til formiddag blev Ole Nørby kåret som vinder og fik dermed titlen Årets efterafgrødefrontløber 2017. Det skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

Ole Nørby bruger efterafgrøder velovervejet og systematisk til hans jordtype, nedbør og sædskifte. Han har tænkt over artssammensætning i forhold til deres funktioner for eksempel med egen blanding som god kvælstofopsamler fra jorden og med arter med dyb rodudvikling og optagelseskapacitet efter rødkløver og forud for de krævende grøntsager. Er bevidst om at optimere et tæt kvælstofkredsløb i systemet og tænker også på blomstrende arter til insekterne. Han gør en indsat for at efterafgrøderne skal lykkes fx med radrensning, hvilket gav bonus med flot udvikling, hed det blandt andet i dommernes motivation.

- Det er rigtig dejligt at få en anerkendelse for det arbejder, man går og laver, siger Ole Nørby.

Konkurrencen var et led i projektet 'Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst'. Formålet med projektet er at få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få en bedre økonomi i økologisk planteproduktion, mindre tab af næringsstoffer, mindre rodukrudtsproblemer, færre maskinomkostninger til efterårsharvning, større jordfrugtbarhed, biodiversitet og kulstofbinding i jorden. Projektet er gennemført af Økologisk Landsforening med støtte fra Landbrugsstyrelsen og EU's landdistriktsprogram.