Trods frasalget af Plumrose i USA, og faldende valutakurser på nogle af koncernens hovedmarkeder, nåede Danish Crown i regnskabsåret 2016-2017 en rekordhøj omsætning på 62 milliarder kroner. Årets nettoresultat er påvirket af udfordringerne i det britiske selskab Tulip Ltd og stigende råvarepriser for koncernens forædlingsselskaber, men gevinsten fra salget af Plumrose sikrer et rekordresultat på to milliarder kroner. Det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget tilfreds med den udvikling, Danish Crown er inde i. 25.000 medarbejdere leverer hver dag et solidt arbejde, der skaber fundamentet for den vækst, vi kan præstere, selv om året også har budt på udfordringer. Indtjeningen er ikke der, hvor vi gerne vil være. Det skyldes først og fremmest problemerne i Tulip Ltd. Jeg kan dog med stor tilfredshed konstatere, at vi meget hurtigt har gennemført en vellykket turnaround, og Tulip Ltd viste sorte tal mod slutningen af regnskabsåret, siger Group CEO i Danish Crown Jais Valeur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Milliarder til udbetaling

Bestyrelsen indstiller en samlet udbetaling på 1,45 milliarder kroner til ejerne. Der udbetales knap 1,2 milliarder kroner i restbetaling. Det svarer til 95 øre pr. kilo gris, mens so- og kreaturandelshaverne får henholdsvis 80 øre og 130 øre pr. kilo. Samtidig indsættes i alt 55 millioner kroner på ejernes personlige ansvarlige konti, skriver Danish Crown.

Fra salget af Plumrose udbetales der 250 millioner kroner af gevinsten til ejerne. Udbetalingen sker på baggrund af ejernes leverancer til Danish Crown gennem de seneste fem regnskabsår.

- Vores selskab står i dag som et finansielt stærkt selskab. Det skyldes i meget høj grad den tillid, som andelshaverne i Danish Crown har vist selskabet gennem en årrække. Derfor har vi i bestyrelsen heller ikke været i tvivl om, at en del af gevinsten fra salget af Plumrose skulle ud og arbejde hos vores loyale andelshavere, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown.

1,22 kroner mere pr. kg.

Den samlede afregning for ejernes leverancer af grise hen over året er 835 millioner kroner højere end året før, så de i gennemsnit har fået udbetalt 1,22 kroner mere pr. kg. De højere priser på grise har, ifølge Danish Crown, dog udfordret indtjeningen i koncernens forædlingsselskaber, der kun i et vist omfang er kommet igennem med prisstigninger.

- Resultaterne i Tulip Food Company og Sokolow er ikke som forventet, da det har taget tid at hente de stigende råvarepriser hjem gennem prisstigninger. Til gengæld leverer DAT-Schaub en rekordindtjening fra salget af naturtarme til pølseproduktion. Virksomheden er globalt set blandt de største i branchen, og jeg ser absolut potentiale til fortsat vækst indenfor dette vigtige forretningsområde, enten gennem organisk vækst, eller ved at tage aktiv del i en konsolidering af branchen, siger Jais Valeur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opkøb i Tyskland

Danish Crown Beef har i årets løb købt Teterower Fleisch i Tyskland. Integrationen er gennemført med succes, og virksomheden bidrager allerede positivt til bundlinjen. I Danmark er markedsandelen løftet, så Danish Crown Beef nu slagter mere end to ud af tre danske kreaturer. Samlet set er Danish Crown nu den femtestørste aktør på oksekød i Europa.

Friland A/S sætter ny rekord for eksporten af økologisk grisekød, hvor mere end halvdelen af omsætningen nu hentes udenfor Danmark, skriver Danish Crown.

I årets løb er der på tværs af Danish Crown-koncernens otte forretningsenheder foretaget en række opkøb, der alle skal bidrage til at nå den ambitiøse målsætning om at hæve afregningen for ejernes leverancer med 60 øre pr. kilo i forhold til et EU-indeks inden udgangen af den fem-årige strategiperiode.

- Vi vidste, regnskabsåret 2016-17 ville byde på udfordringer, så på den baggrund er jeg tilfreds med resultatet, selv om vi har tabt terræn i forhold til vores benchmark. Jeg hæfter mig ved, at der arbejdes målrettet med vores 4WD-strategi på tværs af koncernen, og derfor fastholdes den strategiske målsætning om at forbedre afregningen med 60 øre per kg. senest i 2021, siger Jais Valeur.