Abonnementsartikel

Fra i dag, den 22. november, er sort zone blevet udvidet i Polen. Det er ekstremt vigtigt, at alle eksportører tjekker vaskecertifikater på alle biler, der hente smågrise.

Højrisikoområdet for afrikansk svinepest er i dag blevet udvidet i Polen og er rykket 140 km længere mod vest. Alle eksportører skal være opmærksomme på udvidelsen og tjekke, at transportbilerne, som henter smågrise, har overholdt karantænereglerne.

- Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at karantænereglerne overholdes. Det vil få uoprettelige konsekvenser for hele erhvervet, hvis sygdommen kommer til Danmark. Vi har god smittebeskyttelse i Danmark, men ingen kæde er stærkere end det svageste led, siger formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen.

Vask af biler er et af de vigtigste midler til at holde sygdomme ude af Danmark, og det er uhyre vigtigt, at transportørerne overholder karantænereglerne.

- Husk nu at tjekke vaskecertifikater på dine transportbiler. Det er også dit ansvar, at karantænetiden bliver overholdt, siger Erik Larsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Seges Svineproduktion følger hele tiden udviklingen af afrikansk svinepest og andre sygdomme.