Abonnementsartikel

42 procent med tilknytning til DanAvl går ny fremtid i møde og afviser, at de skulle være "udbrydere"

42 procent af de danske, renracede avlssvin er snart fortid i DanAvl. Det er de avls- og opformeringsbesætninger, der ikke har tiltrådt en ny leverandøraftale med DanAvl P/S. Det er de besætninger, der er med i den såkaldte oplysningsgruppe. Det skriver oplysningsgruppen i en pressemeddelelse.

- Oplysningsgruppen omfatter 42 procent af de danske renracede avlssvin i DanAvl-systemet. Derudover bestå gruppen af omsætterne DTL A/S og Breeders of Denmark A/S, der ikke har tiltrådt en agentaftale med DanAvl P/S, fortæller advokat Joan Vollertsen på vegne af gruppen.

På vegne af gruppen tager hun samtidig kraftig afstand fra de beskyldninger, der er mod gruppen.

- Landbrug & Fødevarer har opsagt aftalerne med besætningerne til udløb 31. december 2017, og det er derfor underligt, at oplysningsgruppens medlemmer i pressen kaldes udbrydere, utilfredse og usolidariske, når hverken DanAvl P/S eller leverandøraftalen er fremkommet ved en forhandling med alle parter, siger advokat Joan Vollertsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

De var tilfredse

Hun påpeger, at det er vigtigt at huske, at de besætninger, der ikke vil tiltræde leverandøraftalen, var tilfredse med det nuværende DanAvl-system. Det gælder også de private omsættere. Derfor vil alle i oplysningsgruppen i enhver henseende frem til aftalernes udløb agere som DanAvl-partnere.

- DanAvl er et unikt avlssystem, som netop er opstået ved et samarbejde mellem avlere, opformeringsbesætninger, KS-stationer, forhandlere og Landbrug & Fødevarer til gavn for de danske svineproducenter. Derfor er det da trist for alle parter, at samarbejdet ophører 31. december 2017, men i en kommercielt drevet virksomhed opsiger man jo ikke alle aftaler uden at have forhandlet sig frem til en ny aftale, påpeger Joan Vollertsen.

- Oplysningsgruppen kan tilslutte sig Danske Svineproducenters gisninger om, at det kunne være endt anderledes, hvis Landbrug & Fødevarer tidligt i forløbet havde lyttet til alle aktører, siger advokaten på vegne af gruppen.

De undrer sig

- De opsagte avls- og opformeringsbesætninger og omsættere kan ikke se sig selv i det nye DanAvl P/S, idet de mister indflydelsen på deres daglige virksomhed og dermed hele den kommercielle del, som er afgørende for, at deres virksomheder kan eksistere og en fortsat udvikling til gavn for de danske svineproducenter, lyder det.

- Det har gruppens medlemmer oplyst gentagne gange overfor Landbrug & Fødevarer herunder ved møder med Erik Larsen. Det undrer mig derfor, at Erik Larsen nu vil tage kontakt til og holde møder med disse besætninger for at høre, hvorfor de ikke vil tiltræde en leverandøraftale med DanAvl P/S, siger Joan Vollertsen.

Et spændende år

Hun forudser, at 2018 bliver et absolut spændende år for dansk svineproduktion.

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt udtale mig nærmere om fremtiden for de opsagte avls- og opformeringsbesætninger i oplysningsgruppen udover, at der er tale om dygtige landmænd, avlere og opformeringsbesætningsejere, der fortsat vil producere avlssvin af højeste kvalitet til gavn for danske svineproducenter, fastslår advokat Joan Vollertsen.

- Besætningsejerne i oplysningsgruppen har selvfølgelig takket ja til et fællesmøde med Landbrug & Fødevarer, men et dialogmøde på nuværende tidspunkt er nok en postgang for sent, vurderer advokat Joan Vollertsen.