Møllevang og Pig Improvement Company (PIC), Genus plc's har indgået aftale om, at indgå i et strategisk samarbejde begyndende fra juli 2018. Aftalen er betinget af en række forhold, og parterne vil fortsætte hver deres aktiviteter, indtil samarbejdet træder i kraft. Det skriver Møllevang i en pressemeddelelse.

Efter juli 2018 vil Møllevang fortsat forhandle elitegenetik på det danske marked og i visse andre lande. Møllevang vil derudover blive PIC's eliteproduktionspartner inden for svinegenetik i Danmark. Niels Pedersen, ejer af Møllevang, vil fortsat kontrollere Møllevangs avlsaktiviteter, og de øvrige vilkår for det strategiske samarbejde fortroligholdes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Møllevang har opnået gode resultater inden for avl og opformering af Landrace, Yorkshire og Duroc avlssvin. Møllevang har siden opstarten som opformeringsbesætning i 2000 og som avler fra 2002 inden for DanAvl-systemet til stadighed bidraget til udvikling og implementering af ny teknologi, som muliggør hurtigere genetiske forbedringer med fokus på robuste og produktive dyr, som medfører maksimalt afkast for kunden. I juli 2017 påbegyndte Møllevang uafhængige aktiviteter, idet man igangsatte en avanceret genetisk udvælgelsesproces skræddersyet til kommerciel produktion med fokus på produktive søer, tilvækst, kødkvalitet og dyr der er lette at håndtere med det overordnede mål, at udvikle mere effektive dyr til kunden.

- Siden Møllevang påbegyndte sine aktiviteter som uafhængig svineavler, har vi haft en række muligheder for at indgå i samarbejde med andre udbydere af genetik, siger Niels Pedersen, Møllevangs CEO.

- Valget var klart; PIC's førende position inden for teknologi og globale aktiviteter gør PIC til et oplagt match for Møllevang. Når det strategiske samarbejde indledes i juli 2018, vil samarbejdet mellem Møllevang og PIC give vores kunder adgang til den højeste kvalitet inden for svinegenetik og dertil forbundne ydelser. Indtil da vil Møllevang fortsat tilbyde sine kunder højkvalitetsprodukter og ydelser.

- Møllevang har leveret avanceret genetik til danske og udenlandske producenter gennem næsten to årtier, udtaler Bill Christianson, PIC's COO.

- Når det strategiske samarbejde indledes, vil det blive muligt for PIC og Møllevang at udbygge deres markedsposition i Danmark, styrke PIC's forsyningskæde i Europa og øge konkurrencen på det danske marked.