Det nye ejendomsvurderingssystem betyder, at der ikke længere kommer en samlet vurdering af landbrugsejendomme. Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, og dét faktum at den ikke omfatter private aktiver, betyder, at det ikke nødvendigvis længere er hensigtsmæssigt at lade et pantebrev indgå som en del af berigtigelsen af købesummen. Med andre ord er vilkårene for generations- og ejerskifter ændret, skriver Patriotisk Selskab.

Af det nye ejendomsvurderingssystem og nedsættelsen af bo- og gaveafgiften følger, at generations- og ejerskifter, ifølge Patriotisk Selskab fremover skal tænkes og gennemføres helt anderledes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med det nye ejendomsvurderingssystem vil der ikke længere være en samlet offentlig vurdering af landbrugsejendomme, men derimod skulle rekvireres en ved generationsskifte. Vurderingsprincipperne er vedtaget, og det bliver interessant at se, hvad det kommer til at betyde for vurderingen af den enkelte ejendom. I forhold til nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, så omfatter nedsættelsen kun aktive erhvervsvirksomheder og hermed ikke private virksomhedsaktiver. Det betyder, at det, når en virksomhed skal overdrages, ikke nødvendigvis længere er hensigtsmæssigt at lade et pantebrev indgå som en del af berigtigelsen af købesummen. Hvis pantebrevet senere bliver udlagt som arv eller gave, er det nemlig ikke omfattet af afgiftsnedsættelsen. Denne løsningsmodel har ellers hidtil været kutyme for landbrugsejendomme, hvor mange har valgt at udskyde tidspunktet for betalingen af afgiften ved for eksempel at lade et anfordringslån være en del af berigtigelsen. Men nu skal formuen overdrages sammen med en aktiv erhvervsvirksomhed, hvis man vil have glæde af afgiftsnedsættelsen - altså i ét hug. Det er noget af en omvæltning, og det betyder, at man som nuværende ejer skal gøre sig nogle tanker om finansieringen af ens alderdom. Man kan ikke bare hen ad vejen bede sine børn afdrage lidt, hvis man mangler penge - man giver virksomheden fra sig en gang for alle, siger Peter Borrebys, der er direktør for økonomirådgivning ved Patriotisk Selskab.

Generationsskifte før eller efter 2019?

Hvorvidt ejendomsvurderingerne efter den 1. september 2019 kommer til at stige eller falde, vil Peter Borreby ikke drage nogen konklusioner om.

- Det kan ingen sige med sikkerhed. Salgsstatistikken for det seneste år viser dog, at landbrug på over 5 hektar i hele landet i gennemsnit er blevet handlet 8-10 procent under den offentlige ejendomsvurdering, hvilket tyder på, at de offentlige vurderinger som gennemsnit ligger for højt i øjeblikket. Jeg vurderer, at det skyldes det tidligere grundlag for ejendomsvurderingerne, hvor bygningsværdierne for nogle ejendomme ikke var medvurderet. Når ejendomme med nyere staldbygninger blev solgt højere end vurderingen, medførte det, at det på statistikken kom til at se ud, som om ejendommenes værdi var steget meget brat - og det har dannet grundlag for en generelt for stor stigning i de offentlige vurderinger, siger han og uddyber:

- Ud fra prisstatistikkerne er der altså intet, der tilsiger, at ejendomsvurderingerne skal stige - men den enkelte ejendom kan godt risikere det, da der er stor forskel på de enkelte ejendomskategorier samt regionale forskelle. Jeg kan kun sige, at man - hvis man står og overvejer, om generations- eller ejerskiftet skal være nu eller efter den 1. september 2019 - må kigge på sin ejendom og overveje, om den nuværende vurdering følger tendensen og faktisk ligger højt, eller om det vil være realistisk med en højere vurdering i 2019. Hvis man vælger at vente med det forestående generationsskifte, skal man desuden have en ret stærk forventning om, at vurderingen af ens ejendom falder. For med det nye ejendomsvurderingssystem bliver det ikke nemt at få ændret en vurdering, som man er uenig i. Vurderingen skal ramme mere end 20 procent ved siden af, før den kan ændres.