Tilbage i 2010 meddelte Alm. Brand Bank, at de ikke længere ønskede at have landbrugskunder. Nu syv år senere er det endnu ikke lykkedes for mælkeproducenterne på Højlandsgården ved Haslev at finde en ny bank, og kassen er tom.

Brødrene Robert og Richard Hansen er ottende generation på Højlandsgården i Høsten nær Haslev og stiftede i forbindelse med overtagelsen efter forældrene et I/S i 2007, hvor en nyopført malkestald til 127 køer plus opdræt stod klar.

Forud lå den traditionelle vækststrategi i landbruget, hvor faren op igennem 70'erne opkøbte naboejendomme, solgte bygninger fra og skiftede fra svin og køer til flere køer.

Da de to brødre var blevet enige om at overtage slægtsgården, tegnede de selv en ny kostald, var medbyggere og knap flyttet ind i de nye rammer i 2008, da krisen ramte Danmark.

- Samtidig med indflytningen købte vi 70 Holsteinkøer fra Stevns plus kvote, men vi nåede aldrig at købe yderligere kvote eller opføre den ungdyrstald, som var planlagt. Vi har derfor stort set stået i stampe siden - og det til trods for, at køerne nu er oppe på 11.000 kg mælk og kalvedødeligheden er meget lav. Men vi har ingen overskud, fortæller Robert Hansen, som står for stalddriften.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Konstant tilpasning

I 2010 meldte Alm. Brand Bank ud, at de ikke længere ville have landbrugskunder. Siden har brødrene jaget en ny bank, som ville låne dem penge til at videreudvikle ejendommen. Det er imidlertid ikke lykkedes, og ifølge Robert Hansen ser Alm. Brand Bank helst, at de stopper som landmænd. Men det har de nu ingen planer om.

- Det ser ikke godt ud, men hvad skal vi ellers lave, spørger han retorisk.

- Vi prøver hele tiden gennem justeringer at tilpasse os situationen og øge indtjeningen. Min bror arbejder således deltid hos en tømrer, og da kvoten forsvandt, udvidede vi til 143 køer, som vi malker. Det betød, at antallet af kvier blev sat ned, og at vi har 30 af vores kvier på kviehotel. Og i september i år er vi så begyndt at malke tre gange dagligt.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere om bedriften i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 17. november.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.