Abonnementsartikel

Mælkeproducent Tage Lausten vil af med sporene i græsmarken. Han har investeret i en bugseret gylleudlægger og har planer om faste kørespor

Græsmarkerne er det grønne guld for mælkeproducenterne. Det gælder også hos Tage Lausten, der driver en bedrift med 450 køer. Han har tidligere deltaget i Grovfodermatchen, og til i år har han investeret i ny teknologi til at forbedre udbytterne og kvaliteten yderligere.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Som én af de første i Danmark har han investeret i en bugseret gylleudlægger fra Veenhuis, som danske Agrometer har været med til at udvikle.

Og mælkeproducenten fra Løgumkloster mener det alvorligt. Maskinen har kostet 2,3 millioner kroner, og Tage Lausten har søgt om landdistriktsmidler til projektet.

- Jeg fandt simpelthen ud af, at vi lavede nogle slemme spor i græsmarkerne, der gav store udbyttetab. Samtidig kneb det med, at vi kunne komme tidlig nok ud i foråret på nogle af vores marker, fortæller Tage Lausten, da en erfa-gruppe om grovfoderproduktion lagde turen forbi bedriften.

- Nogle steder i forageren avlede vi stort set ingenting på grund af trykket og sporene fra de tunge gyllevogne.

- Udlæggeren har 680 meter slange, og den vejer 11 ton, når slangen er fyldt med gylle. De 11 ton fordeles på udlæggerens aksel og traktorens bagaksel, og akseltrykket på udlæggeren er mellem syv og otte ton. Og vi kommer aldrig til at køre i det samme spor mere end én gang, forklarer Tage Lausten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tage Laustens driver gården med 2,3 DE pr. hektar. Derfor er det store mængder gylle, han kører ud i foråret. Og noget af jorden er lavbundsjord, hvor det indtil nu har knebet med at komme tidligt ud, uden at lave spor.

- Vi kørte 50 ton på græsset her i foråret, og med den mængde er det rart, at vi bare kan køre løs i et nyt spor hele tiden. Vi løber heller ikke tør for gylle halvvejs i et træk, konstaterer han.

Økonomi ved 20.000 kubikmeter

Med købet af den bugserede gylleudlægger har Tage Lausten også lagt en slagplan for fremtiden. Planen er, at han vil forsøge sig med faste kørespor i græsmarken.

- Vi har GPS på traktoren, så vi kan finde de samme spor gang efter gang. Vi har købt en 12 meter nedfælder, så 12 meter er udgangspunktet, fortæller han.

De 12 meter passer også fint med gårdens rive. Problemet er skårlæggeren, der ikke rammer de 12 meter, men som det ser ud nu, tilbyder ingen producenter skårlæggere med den arbejdsbredde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regnestykket for gylle-investeringen lyder, ifølge Tage Lausten, på 20.000 kubikmeter gylle, før det ser fornuftigt ud.

- Vi har en ansøgning i gang om en udvidelse af gården. Hvis det går igennem lander vi på 30.000 kubikmeter gylle, og med et par naboer, der er interesseret i at få bragt deres gylle ud, lander vi på 40.000 kubikmeter om året, vurderer Tage Lausten.

Gylleudlæggeren fungerer på den måde, at jordledningen til vandingsanlægget transporterer gyllen ud til udlæggeren, der er spændt på traktoren. Bag på udlæggeren sidder en arm, der sørger for at styre slangen og henholdsvis lægge den og samle den op igen, efterhånden som udlæggeren kommer frem.

100 kubikmeter i timen er målet

Prisen på maskinen er 2,3 millioner kroner inklusiv pumpe og andet udstyr til at få gyllen ud til udlæggeren. Tage Lausten har en fødepumpe med en 170 hestekræfters John Deere motor til at stå ved gylletanken. Den kan pumpe den tykke kvæggylle cirka to kilometer væk, vurderer Tage Lausten.

- Vi havde en lille pause i gyllekørslen i foråret, og da vi startede op igen, var gyllen så tyk, at vi måtte blande vand i for at kunne pumpe en tilstrækkelig mængde ud til udlæggeren. Vi kunne ganske enkelt ikke køre langsom nok.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Er det tynd svinegylle, så er rækkevidden måske seks-syv kilometer, men vores kvæggylle er en lidt anden sag. Så skal man nok have en ekstra trykpumpe koblet på systemet, fortæller han.

- Vi har en tromle med 1.000 meter slange, vi kan koble på, når vi kører et stykke fra tanken, og afstanden betyder selvfølgelig noget for kapaciteten. Men kan vi holde 100 kubikmeter i timen er jeg fint tilfreds, fortæller han.