Abonnementsartikel

Yara og Viking Malt har underskrevet en samarbejdsaftale med det formål at forbedre dyrkningsmetoderne for maltbyg i Finland, Sverige og Danmark.

Målet er at reducere klimaaftrykket i produktionen af maltbyg væsentligt med op til 25 procent ved at benytte gødningstyper med lavt CO2-aftryk og præcisionsværktøjer i kombination med udnyttelse af Viking Malts store ekspertise inden for maltbyg og maltning.

Klimaaftrykket i produktionen af maltbyg vil blive undersøgt på reference landbrug landet over. Det samlede mål for de enkelte landbrug vil blive sat på baggrund af resultaterne og operationelle anbefalinger vil blive kommunikeret til dansk landbrug. Klimaaftrykket udregnes ved hjælp af programmet Cool Farm Tool, som Yara, blandt flere andre, har været med til at udvikle.

Kontrollere proteinindholdet

Produktionen af højkvalitets maltbyg giver nogle udfordringer ved et varieret klima som vi kender det. Yara har udviklet løsninger til præcisionsgødskning og værktøjer, som gør det muligt at tilpasse kvælstoftildelingen baseret på forholdene i den enkelte vækstsæson. Dette gør det lettere for landmanden at opnå det ønskede proteinindhold og forbedre kvælstofeffektiviteten. Ved at benytte en moderne gødskningsstrategi er der større mulighed for at opnå det fulde udbyttepotentiale ved nye maltbyg sorter og samtidig kontrollere proteinindholdet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vores kunder er både kvaltets- og miljøbevidste. Vi ønsker at tage del i reduktionen af vores produkts klimaaftryk. Vores bestræbelser på dette starter allerede i de første dele af værdikæden. Derfor ser vi dette som en god tilføjelse til de energieffektiviserende forbedringer vi hele tiden gør på vores malterier, fortæller Kasper Madsen, CEO og Group Managing Director i Viking Malt.

I tillæg til at forbedre brugen af præcisionsværktøjer, er det også vigtigt at benytte gødninger som er produceret med et så lavt CO2-aftryk som muligt. Yaras gødninger har et lavt CO2-aftryk, hvilket ifølge Yara skyldes introduktionen af det nyeste inden for udnyttelsen af katalysator teknologi.

- Vores samarbejde med Viking Malt er en vigtig del af Yaras 'Farmer-Centric' strategi hvor vi tilbyder bæredygtige løsninger, der understøtter landmandens profitabilitet gennem viden, kvalitet og produktivitet. Gennem en øget kvælstofudnyttelse og forbedret kvalitet af maltbyggen opnås dette for den enkelte landmand. Samarbejdet med Viking Malt er et forsøg fra vores side på at introducere moderne gødskningsmetoder til landbrugene i markedet, fortæller Jari Pentinmäki, Business Development Director Europe, Yara.