Abonnementsartikel

Hvis man kan holde en uændret ydelse og energiudnyttelse, kan der være god økonomi i at gå over til non-GM mælk - lyder det fra LMO.

Mælk produceret på non-GM foder kan vise sig at give en god økonomisk gevinst. Et faktum der får flere og flere landmænd til at vende blikket i den retning, skriver LMO i en pressemeddelelse.

- Der er mange muligheder ved mælk produceret på non-GM foder. Det behøver ikke at koste mælkeydelse at levere Non-GM mælk. Det viser den undersøgelse, der netop er gjort op, og det kan faktisk give en mulighed for at øge indtjeningen på bedriften, siger Kirstine Flintholm Jørgensen, der er økologirådgiver i LMO.

Det særlige ved Non-GM mælk

Sidste efterår begyndte Arla at modtage mælk produceret udelukkende med non-GM foder. Leverandørerne får 7,5 øre ekstra pr. kg for denne mælk som kompensation for, at der ikke må anvendes GM foder. Foder produceret i EU må, ifølge LMO, ikke indeholde GMO, så til malkekøer drejer det sig kun om sojaskrå importeret fra lande udenfor EU.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det særlige ved Non-GM mælk er, at køerne er fodret uden brug af genmodificerede afgrøder. Det vil hovedsageligt være sojaprodukterne, som erstattes enten af Non-GM soja eller andre proteinkilder som raps, bærme og hestebønner, siger Kirstine Flintholm Jørgensen.

Indsamler erfaring med Non-GM fodring

Det seneste år har givet en masse erfaring fra de cirka 300 non-GM leverandører. På Seges er der lavet en undersøgelse af, hvordan det er gået med foderets sammensætning, foderoptagelsen og ydelsen ved overgangen til non-GM fodring. Det er lykkedes at finde 137 besætninger, som har lavet foderkontroller før og efter skiftet, skriver LMO.

I de 137 besætninger i undersøgelsen var soja stort set erstattet af rapsskrå, der normalt har samme eller en lavere pris i forhold til proteinindholdet. Da der også vil være mulighed for at bruge bærme, solsikkeprodukter, hestebønner mm. vil foderet normalt ikke blive dyrere. Med uændret ydelse er der altså et indtægtspotentiale på 7,5 øre pr. kg - ved to millioner kg er det potentielt 150.000 kroner ekstra pr. år.

Ifølge Kirstine Flintholm Jørgensen kan den stigende interesse for non-GM fodring også være en oplagt mulighed for LMOs kunder at se nærmere på.

- I øjeblikket er der færre Non-GM mælkeproducenter i Region Midt og Arla vil gerne høre fra landmænd, der er interesseret i at producere Non-GM mælk og som bor i denne del af Jylland. Så for LMOs kunder vil det være oplagt at få undersøgt potentialet i at producere Non-GM mælk, understreger hun.

Et "hot" emne

Ifølge Kirstine Flintholm Jørgensen er der, hvis man som disse besætninger kan holde en uændret ydelse og energiudnyttelse, god økonomi i at gå over til non-GM mælk ved et tillæg på 7,5 øre.

- Fordi non-GM fodring diskuteres rigtig meget i øjeblikket, og fordi forbrugerne stiller større og større krav til, hvordan fødevarerne fremstilles. De efterspørger fødevarer, som er produceret uden GM-foder. Arla har det sidste års tid solgt Non-GM drikkemælk og mælken er blevet rigtig godt modtaget i markedet, fortæller LMO rådgiveren.