Den nye DanAvl-konstruktion er undervejs. I september blev konstruktionen godkendt af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Det glæder formanden, som nu ser frem til at kunne trække i arbejdstøjet.

- Genindtægterne er stigende. De kommer fra salg af DanAvl genetik på verdensmarkedet, og der er stor efterspørgsel efter vores gener ude i verden. Men konkurrencen på markedet er stigende, sagde Erik Larsen

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den nye model skal sikre, at indtægterne fra salget at indtægterne kommer de danske svineproducenter til gode. Vores tidligere undersøgelser har vist, at den nuværende model på eksportmarkederne ikke er holdbar. På eksportmarkederne understøtter vores model ikke salgsarbejdet og den afgørende opfølgning efter salget godt nok. Og så taber vi terræn i forhold til vores globale konkurrenter, sagde Erik Larsen.

Der skal handling til for at skabe øget værdi for de danske svineproducenter, mener formanden.

- Vi må og skal ændre noget for at fastholde og videreudvikle den indtægt, der ligger i salg af genetik på verdensmarkedet. Derfor satte vi for tre år siden gang i processen om at skabe et nyt DanAvl-selskab, der skal stå for afsætningen. Og her den 28. september skete det endelig. Vi fik grønt lys fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til det nye DanAvl-selskab. Nu begynder et helt nyt kapitel i historien om DanAvl, der handler om at sikre danske svineproducenter maksimalt udbytte af eksportmarkedernes milliardpotentiale, siger Erik Larsen.

Samlet indsats

Formålet er, at sikre, at de danske eksportører ikke konkurrerer med sig selv på eksportmarkederne.

- Kort sagt er hele formålet med den nye konstruktion at skabe én stærk DanAvl forhandler på de udenlandske markeder - så vi ikke bruger ressourcer på at konkurrere med os selv - men i stedet styrker DanAvl i konkurrencen med de øvrige internationale avlsselskaber. Det danske avlssystem er unikt, og det er fortsat de danske svineproducenter, der gennem Landbrug & Fødevarer Svineproduktion driver avlsarbejdet, sætter avlsmålene og disponerer de indtægter, der kommer ind gennem genafgifterne. Den del ændrer den nye konstruktion ikke på, sagde Erik Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nye DanAvl er ikke blevet til uden sværdslag. Undervejs har debatten bølget frem og tilbage, og flere avlere og eksportører har valgt at indbringe konstruktionen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at skabelsen af det nye DanAvl har været meget længe undervejs. Det har været en lang og frustrerende proces for rigtigt mange af os. Det har været op ad bakke - og det har selvfølgelig kostet. Nødvendige ændringer, der betyder, at aktørerne i DanAvl får nye vilkår, har udløst skepsis og protester fra nogen. Og den skepsis har vi lyttet til. Vi har undervejs justeret den del af forretningsmodellen, der handler om det danske marked. Her er salget af sopolte - både krydsninger og renrace - frit, sagde Erik Larsen, som nu vælger at se fremad.

- Målet med det nye DanAvl er at fordoble genindtægterne inden for cirka fem år. Med Konkurrence- og forbrugerstyrelsens lukning af sagen kan vi nu gå videre med det helt nødvendige projekt. Og jeg er rigtigt glad for, at vi har fuld opbakning fra både avler- og opformerings foreningerne. Desværre valgte en af avlerne i sommer at stoppe samarbejdet med os. Lige nu ved vi ikke, om der er andre avlere, der vælger samme vej. Holdningen hos ejerkredsen er klar. Det nye DanAvl bliver en realitet ? også selvom en enkelt eller flere af avlerne vælger at stå udenfor. Men vi vil da helst have alle med. Og jeg vil på det kraftigste opfordre til, at alle danske svineproducenter vælger at bakke op om det DanAvl, som er kontrolleret af danske svineproducenter, og som vi alle har været med til at bygge op, sagde Erik Larsen.