Pulpensilage udvundet ved presning af kløvergræs er særdeles velegnet som grovfoder til malkekøer. Det viser forsøg fra Aarhus Universitet.

Pulp er den fiberrige fraktion, der bliver tilbage i processen, hvor man udvinder saft og grønt protein fra planter, for eksempel kløvergræs. Dette produkt har en meget findelt fiberstruktur sammenlignet med kløvergræsensilage. Fra saften kan der efterfølgende udvindes grønt protein, som er særligt velegnet til énmavede dyr som for eksempel fjerkræ og svin.

Kan pulp erstatte

I det såkaldte BioValue projekt har forskere blandt andet set nærmere på, om kløvergræs delt i PULP og grønt protein, var velegnet til malkekøer. I fodringsforsøget udført ved Danmarks Kvægforskningscenter, Aarhus Universitet, blev det undersøgt, hvordan køernes mælkeproduktion blev påvirket, når det traditionelle kløvergræsensilage som grovfoder blev erstattet med ensileret pulp fra kløvergræs. Køernes foderoptagelse og mælkeproduktion blev derfor registreret for i alt 36 malkekøer i forsøget. I forsøget indgik seks behandlinger og fire perioder, og de 36 køer prøvede således hver især fire af de i alt seks behandlinger (et såkaldt reduceret romerkvadratforsøg).

Højere mælkeydelse

Resultaterne er meget lovende. Det viste sig, at de køer, som fik pulp-ensilage, havde en væsentlig højere mælkeproduktion. Endvidere var der en tendens til, at køerne åd mere af pulpensilagen, sammenlignet med kløvergræsensilagen. Så på trods af, at den traditionelle fodermiddelvurdering vurderede kløvergræsensilagen højest, så resulterede pulp-ensilagen i den højeste mælkeproduktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I en anden del af projektet bliver det i øjeblikket undersøgt, om soja kan erstattes med det grønne protein udvundet fra kløvergræs ved hjælp af bioraffinering. Det grønne protein er først og fremmest tiltænkt énmavede dyr som fjerkræ og svin, men afhængigt af tørringsprocessen kunne det også være interessant som kilde til by-pass protein til kvæg. Resultaterne fra denne del af projektet er endnu ikke opgjort.