Abonnementsartikel

De gastætte siloer fra Assentoft er en integreret del af den animalske produktion.

Det hele startede med træsiloer til ensilering af roetop, men i dag er siloerne af stål, og Assentoft Silo sælger i dag gastætte siloer til opbevaring af fugtigt korn og kernemajs. Men det er ikke kun produkterne, der har udviklet sig.

- Vi kan helt klart mærke udviklingen i landbruget, hvor der bliver færre, men større bedrifter. For os betyder det også færre, men større siloer. Helt konkret betyder det, at det er en større proces, når vi skal sætte en silo op, siger Anders Damgaard og fortsætter:

- I dag er det ikke usædvanligt for os at levere et siloanlæg på eksempelvis 2 x 2500 tons til et nyt staldprojekt. Det er spændende at være med til de store projekter og få det op at køre sammen med leverandører af foderteknologi og øvrige leverandører.

- Selvfølgelig er pris og design vigtig, når man skal vælge en siloløsning, men jeg tror også på, at det er afgørende, at siloen er simpel og praktisk. Vores systemer gør det muligt at man høster, fylder siloen og så lukker lugen, og så behøver man ikke tænke mere på det, groft sagt, siger Anders Damgaard.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har effektiviseret og rationaliseret vores produkter så meget vi kan, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det kan man eksempelvis se ved, at vi insisterer på, at vores dele er varmgalvaniserede, og da vi er ansvarlige for hele produktionskæden kigger vi ligeså mere på, at siloen er hurtig at montere end at den er optimeret mest muligt vægtmæssigt, forklarer Anders Damgaard.

Et travlt efterår

- Lidt atypisk fra andre år arbejder vi nu på flere landbrugsprojekter for montage her i efteråret. Projekterne er blevet meget store og skal passe ind i det øvrige byggeri, og det er derfor ikke længere op mod høst, at der er travlt, siger Anders Damgaard.

I øjeblikket er Assentoft Silo i gang på Lolland med at sætte et stort siloanlæg op, der skal rumme 2 x 2500 kubikmeter, og som har en diameter på 15,5 meter.

Ny fodersilo

- Vi har udviklet en ny fodersilo op til 104 m3, og som er stærk nok til at bære gangbroer m.v. Fodersiloerne bygges af de samme komponenter som de gastætte siloer, og vi oplever, at vores kvalitet er værdsat. Senest er vi valgt som leverandør af 20 mindre siloer til projektet ved Bregentved på Sjælland, fortæller Anders Damgaard

Danske proteiner

Virksomheden mærker stor interesse for at erstatte importerede soyabønner med proteinrige hestebønner i foderblandingen, da der er øget fokus på at sikre sporbarheden af foderet og sænke Co2 aftrykket fra de importerede soyabønner fra andre verdensdele. Problemet med hestebønner er det høje vandindhold, de høstes med, og som kræver uforholdsmæssig megen energi ved nedtørring. Gennem dialog med vore kunder fandt vi ud af, at det gastætte siloudtag, vi havde udviklet til opbevaring af fugtigt kernemajs, også kan anvendes til hestebønner, som efterfølgende vådformales. Det falder godt i tråd med princippet om, at afgrøderne høstes og opbevares tæt på dyrene for at spare transport.

- De færreste ved, hvor meget en silo har udviklet sig gennem de seneste år. At anvende den gastætte silo til opbevaring af hestebønner er et godt eksempel på, hvordan vi gerne vil udvikle nye produkter i samarbejde med kunderne, og her er vi afhængige af, at vi har nogle dygtige og fremsynede danske landmænd, der har mod på at prøve de nye teknologier. Når det kommer til kornopbevaring, er der mange traditioner, så det tager lang tid at påvirke folk, siger Anders Damgaard.

De gastætte siloer fra Assentoft Silo er langt fra færdige med at udvikle sig.

Service sat i system

- Vi har introduceret mulighed for årlige tjek af kundernes siloer, og det har haft stor betydning for antallet af reklamationer, fortæller Anders Damgaard.

- Med de faste serviceaftaler har vi været i stand til at øge tilfredsheden hos kunderne ved at fange småfejl og udføre nødvendige reparationer, inden de udvikler sig til fejl, som kan få konsekvenser for kvaliteten af foderkornet. Det mærkes i det daglige arbejde, at kundetilfredsheden er øget over de sidste 10 år, da den kontakt, vi har med vores kunder, er blevet langt mere positiv, siger Anders Damgaard.

Andre brancher

Selvom Assentoft Silo er et kendt navn i landbruget, er det dog langt fra den eneste branche, som virksomheden betjener.

Assentoft Silo producerer blandt andet også cementsiloer og siloer til fiskefoder og er nu også en aktiv spiller indenfor aquakultur.

- Vi har høstet mange erfaringer i landbruget, som vi kan bruge i de andre brancher, forklarer Anders Damgaard.

- Eksempelvis har vi de sidste to år arbejdet tæt sammen med en virksomhed indenfor aquakultur, hvor vi har kombineret deres store erfaring omkring opdræt af fisk med vores viden omkring tanke og evne til at producere og udtænke nye løsninger på nye udfordringer. Vi har mange erfarne medarbejdere, som er dygtige til at handle på konkrete problemstillinger. Det betyder, at Assentoft i dag er involveret i et ModulRas anlæg for opdræt af portionsørreder. Anlægget er startet op, og driften har udviklet sig meget positivt. Ved at producere fiskene i et lukket anlæg kan sygdomme holdes ude og vandet renses i recirkuleringsanlægget. Det er en utrolig spændende branche, som har et stort potentiale og ser ud til at udvikle sig meget hurtigt, siger Anders Damgaard og fortsætter:

- Biogas er igen blevet et stort emne for Assentoft Silo. Lige nu har vi ekstra travlt på fabrikken, da vi har modtaget ordre på fem 10.000 kubikmeter tanke til biogasprojektet ved Arla i Videbæk. Det er et stort projekt med over 1.000 tons stål, så der er travlt ved valsen i Assentoft.

Lang historie

- Min morfar stiftede virksomheden i 1940, hvor han skulle beslutte, om han skulle producere beskyttelsesrum eller siloer. Det blev siloer, og det har vi lavet lige siden, siger Anders Damgaard, der er administrerende direktør i Assentoft Silo og tredje generation i virksomheden.

I dag er Assentoft Silo ejet af den stiftende familie, og sådan har det været siden 40'erne med undtagelse af et afbræk i 1980'erne, hvor Assentoft Silo var en del af Dronningborg-koncernen. Da Dronningborg gik konkurs, købte familien sig ind igen, og i 2005 overtog brødrene Anders og Peter Damgaard familievirksomheden.

- Jeg har egentlig en fortid på et rejsebureau, og jeg havde ingen planer om, at jeg skulle være en del af Assentoft Silo. Det er ikke sådan, at jeg har haft min daglige gang her gennem min opvækst, forklarer Anders Damgaard.