Abonnementsartikel

Når antallet af søer, der skal sættes ind i farestalden varierer fra uge til uge, må antallet af søer, der skal fravænnes, justeres ind - lyder det fra Vet-Team.

Varierende fravænningsalder gør det svært at lave en optimal foderblanding til de nyfravænnede grise. Varierende antal fravænnede grise betyder høj belægning i nogle uger og for dårlig udnyttelse af staldkapaciteten i andre uger - eller sammenblanding af ugehold. Dette kan optimeres ved at lave holdstyring med ensartet holdstørrelse til faring, skriver dyrlæge-virksomheden Vet-Team i sit nyhedsbrev.

Beregning af ønsket ugehold

Den ønskede størrelse på ugeholdene beregnes, ifølge Vet-Team, ud fra E-kontrollens tal for blandt andet faringsprocent, dødelighed og levendefødte.

Der tages udgangspunkt i det antal grise, der er ønske om at sælge ud af klimastalden, og som passer med sektionsstørrelse i klimastalden. Ved at tage højde for ovenstående tal regnes tilbage til hvor mange søer/gylte, der skal sættes ind per ugehold.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fastholdelse af ugehold

Ugen efter faring vurderes alle søerne i ugeholdet, og det besluttes, hvor mange søer der skal slagtes. Når antallet af søer, der kan fravænnes, er kendt, kan antallet af ønskede polte i brunst beregnes (Antal søer i ugeholdet - antal søer, der kan fravænnes). Det ønskede antal polte sættes i behandling med et hormon, der hedder Altrenogest. Hormonet synkroniserer poltenes brunst, så de kommer i brunst, når behandlingen stoppes (efter minimum 18 dages behandling).

Der kan løbes et antal ekstra søer, der slagtes, når ugeholdet er scannet, og drægtighedsprocenten kendes. Denne procedure øger sandsynligheden for at det helt rigtige antal søer kommer til faring, skriver Vet-Team.

Optimeret poltestyring

Behandlingen med Altrenogest betyder, at det bliver lettere at benytte flushing og flytte poltene til ornekontakt på det helt rigtige tidspunkt. Opgørelser fra besætninger, der benytter Altrenogest, viser, at den optimerede poltestyring giver bedre udnyttelse af besætningens polte, at den gennemsnitlige poltealder ved løbning falder, og antallet af levendefødte i første læg stiger.

Bedre flow i farestalden

Ved at styre poltenes brunst sikres det, at de løbes sammen med søerne. Dette betyder at faringerne samles over færre dage, så kuldudjævningen kan foregå samlet. Spredningen i grisenes alder vil være mindre, og den gennemsnitlige alder, og dermed vægten på de fravænnede grise, vil stige, hvilket gør det lettere at modtage grisene i klimastalden, skriver Vet-Team.