Abonnementsartikel

Når du som ejer af en personligt dreven virksomhed bliver syg eller dør, bør der være forberedt en plan B, som kan træde i kraft - lyder det fra Patriotisk Selskab.

Med en plan B sikrer du, at dine pårørende ikke står tilbage uden en retning at følge - og at tingene foregår, som du ville have ønsket, lyder det fra virksomhedsrådgiver Carsten Hansen fra Patriotisk Selskab.

Det er vigtigt, at man har styr på, hvad der skal ske med ens personligt drevne virksomhed, hvis man på grund af død eller sygdom pludselig ikke selv kan drive den mere, skriver Patriotisk Selskab.

- Mange driver deres virksomhed, som om de er udødelige. Derfor hviler virksomheden - og familielivet, som er tæt knyttet hertil - på et usikkert grundlag, der i princippet kan bryde sammen når som helst. Hvis man gerne vil sikre sin virksomhed og sin families økonomi, skal man forberede en plan B, siger virksomhedsrådgiver Carsten Hansen.

Hvis virksomheden skal sælges

- Hvis man bliver syg, er det væsentligste spørgsmål ikke nødvendigvis, hvem der kan/vil overtage den daglige drift, indtil virksomheden skal sælges, men hvem der har juridisk fuldmagt til både at træffe beslutninger og betale regninger, siger Carsten Hansen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han anbefaler, at man, mens man er rask, bør få lavet en fuldmagt til den rette person. Man skal dog huske, at fuldmagten ophører, når man dør - her er det testamentet, der tæller.

På nuværende tidspunkt ses et stort antal landbrugsvirksomheder, som på trods af løbende positive resultater er teknisk insolvente på de værdiansættelsesmetoder, som anvendes i den finansielle verden - omend langt de fleste af virksomhederne drives med en fornuftig driftsøkonomi, skriver Patriotisk Selskab.

Teknisk insolvent

Det betyder, at egenkapitalen ofte er en del lavere end den, som fremgår af årsregnskabet. Og det har også betydning, når en virksomhedsejer bliver syg eller dør.

- Hvis en virksomhed vurderes teknisk insolvent, er det - med mindre andet er aftalt - kun ejers ægtefælle, der kan få lov at tage over i virksomheden ved sygdom, vel at mærke kun, hvis der er konstateret positiv egenkapital. Hvis der er tvivl om virksomhedens solvens, kan kreditorer ved ejers død/sygdom bede skifteretten om at indsætte en kurator eller bobestyrer til at afvikle virksomheden. På den måde sættes familiens økonomi, boligsituation med mere i en væsentlig risiko, siger Carsten Hansen.

- Derfor bør man, hvis man ønsker at ens virksomhed skal sælges i tilfælde af død eller sygdom, sørge for, at der foreligger en salgs- og afviklingsplan. Her bør det være nedskrevet, hvem der skal sælge, og hvordan alle forretningsgange og procedurer skal komme i stand, uden at man selv kan træffe beslutninger eller være til stede.

Hvis virksomheden skal køre videre

Mange vil gerne have, at deres virksomhed, i tilfælde af sygdom eller død, bliver kørt videre uden dem selv:

- Her er det en god hjælp, hvis ejer har udarbejdet en oversigt over, hvem der skal gøre hvad. Hvem skal for eksempel overtage den daglige drift henholdsvis ved sygdom og død, og er der skrevet en fuldmagt og lagt et testamente? Hvem skal informere virksomhedens interessenter om ejers sygdom eller død og om, hvordan virksomheden bliver videreført? Hvem kan sørge for, at igangværende opgaver bliver fuldført - for eksempel håndtere mails og fakturere? Hvem skal udbetale løn til virksomhedens medarbejdere? Og hvordan kan dem, der skal køre virksomheden videre, overhovedet få adgang til computeren, logins samt finde ud af, hvilke opgaver ejer er i gang med, og hvordan den daglige drift plejer at køre?, spørger Carsten Hansen retorisk.

- Der er rigtig mange spørgsmål, der skal tages stilling til, og det kan anbefales, at man sammen med sin familie, sine medarbejdere og rådgivere får gået alle forholdene igennem og kommer hele vejen rundt om både virksomhedens og familiens forhold. Første skridt kan være at kontakte en virksomhedsrådgiver, som kan hjælpe med at lægge en plan B, samt en jurist, som kan hjælpe med fuldmagter, testamente og så videre.