En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet sætter for første gang fokus på medarbejdernes rolle og syn på dyrevelfærd i dansk husdyrproduktion. Det skriver Aarhus Universitet på sin hjemmeside.

Landbrugsmedarbejdernes forståelse af dyrevelfærd er, ifølge Aarhus Universitet, at god velfærd blandt dyrene sikrer en god produktion. Medarbejderne lægger især vægt på, at dyrene får tilstrækkeligt foder, har adgang til vand og er sunde, og de er imod for hård håndtering af dyrene, herunder råberi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det viser den nye rapport "Medarbejdernes erfaringer samt syn på dyrevelfærd i dansk husdyrproduktion", som er udgivet af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, og er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet som en del af Aarhus Universitets aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Første undersøgelse af sin slags

Den kvalitative undersøgelse er den første, som sætter fokus på medarbejdernes rolle i forhold til dyrevelfærd i besætningerne i det danske landbrug.

- Medarbejderne er jo i staldene til hverdag og har en stor betydning for dyrevelfærden. Det er derfor utroligt vigtigt, at deres rolle i forhold til dyrevelfærd bliver synliggjort, siger postdoc Inger Anneberg fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun er forfatteren bag rapporten.

Undersøgelsen er et kvalitativt studie, hvor 23 medarbejdere fra fem forskellige bedrifter (malkekvæg, svin og mink) er blevet interviewet.

Oplæring på staldgangene

Der er, ifølge Aarhus Universitet, ingen uddannelseskrav til viden om dyrevelfærd, når man skal passe dyr i Danmark, men loven siger, at husdyr skal passes af personer, der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer samt den relevante faglige viden, sådan at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. Derfor er oplæringen og arbejdsmiljøet på de enkelte gårde afgørende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ved, at arbejdsmiljø påvirker dyrevelfærden. Ifølge medarbejderne betyder et dårligt socialt klima og dårlig ledelse, at man bliver mere ligegyldig over for sit arbejde og dermed dyrene, siger Inger Anneberg.

Størstedelen af oplæringen af de ufaglærte medarbejdere sker på staldgangene.

- Derfor er dyrevelfærden afhængig af, at der er gode, erfarne kolleger, som har tid og lyst til at oplære nye medarbejdere i forhold til både dyreadfærd, lovgivning og håndtering, siger Inger Anneberg.

Stor interesse for dyrevelfærd

Undersøgelsen viser, at der blandt medarbejderne er stor interesse for dyrevelfærd, og især de udenlandske medarbejdere efterlyser bedre muligheder for uddannelse og efteruddannelse om blandt andet dyrevelfærd.

- Uddannelse har også en stor betydning for medarbejdernes motivation for arbejdet. Det er vigtigt, at ledelsen formår at motivere medarbejderne, både fordi det har indflydelse på dyrevelfærden, og fordi det er med til at rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere, siger Inger Anneberg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Diskuter dilemmaerne

Ifølge undersøgelsen oplever medarbejderne i hverdagen af og til etiske dilemmaer i forhold til dyrevelfærd, for eksempel når de må påføre dyret smerte for at kastrere eller sondefodre det.

- Der er en risiko for, at medarbejderne ikke trives, hvis de går med disse overvejelser alene. Derfor er det godt, når de får mulighed for at diskutere dilemmaerne, for eksempel på møder på gården eller i ERFA-grupper. På den måde kan de diskutere indbyrdes eller med ledelsen, hvorfor dilemmaerne håndteres, som de gør, siger Inger Anneberg.

Inddrag udenlandske medarbejdere

38 procent af medarbejderne i dansk landbrug er udlændinge og kommer især fra Østeuropa og Ukraine. Det viste tal fra DCA-rapporten "Medarbejdere i dansk husdyrbrug: Hvem er de, og hvad er deres rolle i sikring af god dyrevelfærd?", der blev udgivet tilbage i august 2016.

I den nye undersøgelse har Inger Anneberg interviewet både danske og udenlandske medarbejdere.

- Samarbejdet mellem danske og udenlandske medarbejdere er vigtigt for dyrevelfærden. Det kan være et problem, hvis de udenlandske medarbejdere bliver set som et B-hold. De skal derimod inddrages og oplæres ud fra et individuelt niveau, det har flere danske mellemledere i undersøgelsen gode erfaringer med, siger Inger Anneberg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs hele DCA-rapporten "Medarbejdernes erfaringer samt syn på dyrevelfærd i dansk husdyrproduktion" her.