Traditionelle landbrug, hvor hver enkelt landmand driver og ejer en bedrift er stadig den mest hyppige ejerform, men der sker ændringer, konkluderer Danmarks Statistik i en ny analyse.

Antallet af landbrug med traditionel ejerform har været faldende igennem længere tid, mens andre virksomhedsformer vinder frem. Det gælder en ændring over i selskaber og interessentskaber. Det traditionelle landbrug er dog fortsat den mest almindelige virksomhedsform i dansk landbrug, skriver Danmarks Statistik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ændringer i ejerforholdene betyder også, at bedrifternes og derved det danske landbrugs karakteristika ændres. Den nye analyse viser udviklingen i ejerforholdene i dansk landbrug i perioden fra 2006 til 2016 og sammenligner blandt andet beskæftigelse, størrelse og afkast for de forskellige virksomhedsformer.

Hovedkonklusioner

I perioden fra 2006 til 2016 faldt antallet af enkeltmandsvirksomheder i landbruget med 14.000. I samme periode steg antallet af både selskaber og interessentskaber med omkring 1.000.

Enkeltmandsvirksomheder var i 2016 fortsat den mest dominerende virksomhedsform i dansk landbrug. Af de 35.700 aktive bedrifter i 2016, udgjorde enkeltmandsvirksomheder knap 86 procent, mens interessentskaber og selskaber udgjorde henholdsvis ni og fire procent

Selskaber og interessentskaber er i gennemsnit større end enkeltmandsvirksomhederne. Interessentskaber og selskaber udgjorde i 2016 hver ottende virksomhed i dansk landbrug, men ejede en femtedel af arealet, hvert tredje svin og hvert femte stykke kvæg.

Landbruget er i 2016 fortsat i høj grad et familieerhverv. 62 procent af de beskæftigede årsværk i enkeltmandsvirksomhederne udføres af enten indehaveren selv, indehaverens ægtefælle eller en person, der er beslægtet med indehaveren. I interessentskaberne er den tilsvarende andel 51 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afkastningsgraden for større bedrifter var i 2015 gennemsnitligt højere for interessentskaber og selskaber end for enkeltmandsvirksomheder.