Abonnementsartikel

Natura 2000-områderne er for første gang gennemgået, siden de blev vedtaget for snart 25 år siden.

Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender nu et forslag om tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning i høring. Danmark har i dag 340.000 ha Natura 2000-områder på land, og de rummer noget af den mest værdifulde natur, som findes i Danmark. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelse,

Der indgår dog i de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.

- Det er en tiltrængt oprydning. Det er første gang, at Natura 2000-områderne er blevet gennemgået, siden de blev udpeget i begyndelsen af 1990'erne, og der er sket meget på det digitale område, så der er et stort behov for præcisering af grænser. Derudover kender vi naturområderne bedre i dag, fordi der er foretaget regelmæssig kortlægning af naturværdierne, siger Esben Lunde Larsen.

Grænsejusteringen sker som opfølgning på Naturpakken, hvor det er aftalt at se på mulighederne for at udtage jordbrugsarealer og byarealer af Natura 2000-områderne, så længe arealerne ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og direktivnatur.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Alle ændringerne af Natura 2000-områderne skal sendes til EU-Kommissionen, der skal godkende dem.

- Der er mange eksempler på uhensigtsmæssige Natura 2000-områder. F.eks. foreslår vi, at fjerne en skov fra et fuglebeskyttelsesområde på det østlige Sjælland, fordi der aldrig har været registreret de fuglearter, området skulle beskytte. Til gengæld tilføjer vi værdifuld overdrevsnatur til et område i Midtjylland for at sikre artsrig overdrevsnatur, siger Esben Lunde Larsen.

Minister: Mere retvisende

Ud af de i alt 340.000 hektar Natura 2000-arealer i Danmark foreslås det, at der udtages cirka 28.000 hektar Natura 2000-områder. Arealerne er fortrinsvis landbrugsarealer i drift, men også bebyggede områder.

Derudover foreslås det at udvide de eksisterende Natura 2000-områder med cirka 5.000 hektar naturarealer.

- Det er sund fornuft, at arealer, der ikke bidrager til beskyttelse, skal ud af Natura 2000. Gennemgangen gør, at vi nu får en mere retvisende afgrænsning af de vigtige Natura 2000-områder, siger Esben Lunde Larsen.

Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning sendes i høring den 28. september 2017 indtil 3. januar 2018. Derefter skal høringssvar og forslag sendes til EU-kommissionen for godkendelse af ændringerne.