Abonnementsartikel

Bjergningen af halm har været meget vanskelig i våde 2017.

Danmark har i 2017 været ramt af en lang regnfuld periode gennem sommeren og efteråret. Det har gjort, at der rundt i landet har været meget vanskelige og våde forhold på markerne. Det betyder, at der fortsat er områder, hvor høsten ikke er færdig, og i det meste af landet ligger der stadig en del halm på skår. Med de fortsatte næsten daglige byger, der kommer drivende forbi, betyder det, at mængden af halmen bliver mindre og mindre, samtidig med at jorden ikke kan bære maskinerne til at bjerge halmen.

Det har fået Danske Halmleverandører til at minde om mulighederne for at melde force majeure eller om eventuel mulighed for reduktion af leverede mængder til værkerne i henhold til kontrakten. Her er det i mange kontrakter vigtigt at tage kontakt til sit værk senest den 1. oktober og orientere om, hvorvidt der kan leveres de aftalte mængder af halm til indeværende sæson. Det skriver Danske Halmleverandører i en pressemeddelse.

Derfor opfordrer Danske Halmleverandører alle halmleverandører til at gå en tur på halmlagret og tælle mængderne op, gå en tur på marken og lave en vurdering af, hvilke mængder halm der kan forventes bjerget samlet set, og hvis der mangler halm til opfyldelse af kontrakt at undersøge i lokalområdet, om der skulle være tilgængelig mængder af halm her til supplering af mængden. Det er vigtigt, at alle leverandører lægger alle kræfter i for at få så meget halm frem som muligt.

- Vi har I Danske Halmleverandører haft opringninger fra en række værker, der er bekymrede for, om de kan lægge deres leveringplaner ud fra kontraktmængderne, eller om de skal forvente en mangel-situation, siger formand Hans Stougaard og fortsætter

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi opfordrer derfor alle leverandører til at fortsætte den kæmpe indsats med at få det sidste halm hjem, men også samtidigt til at give værket besked om, hvilke mængder og gerne kvaliteter af halm der kan leveres i sæsonen.

Der er positiv dialog med mange værker om at skabe et overblik over den samlede mængde halm, der er til gængelig. Det er det vigtigt for værkerne at kende til, så de kan sikre planlægning af deres anvendelse af halm.

Hans Stougaard understreger at indsamling af de sidste mængder halm vil kræve en fortsat stor indsats fra alle leverandører, og at indmelding til værkerne ikke må og kan bruges til at forsøge på salg af halm til anden side. Sker dette, vil foreningen ikke kunne hjælpe i en efterfølgende dialog, når det opdages.

- Vi skal alle leve op til de kontrakter, vi har indgået ? og det er vigtigt. Heri indgår at have en ærlig og åben dialog med værkerne om den vanskelige situation, vi står i nu, slutter Hans Stougaard.