Abonnementsartikel

Forskningssamarbejde mellem Bosch og Bayer gør ukrudtsbekæmpelse endnu mere digital.

Bosch og Bayer er gået sammen om et treårigt forskningssamarbejde med henblik på at udvikle en smart sprøjte-teknologi, der udnytter pesticiderne mere effektivt.

- Med smart spraying værnes markerne bæredygtigt mod ukrudt. Det sikrer udbyttet og skåner miljøet, siger Markus Heyn fra ledelsen hos Bosch.

Forskningskonceptet vil blive præsenteret på dette års Agritechnica 2017 i Hannover.

Udgangspunktet for forskningssamarbejdet er, at verdens befolkning stiger, mens landbrugsarealet pr. indbygger falder på verdensplan.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge prognoser fra FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) skal verden frem til 2050 på bæredygtig vis opnå cirka 50 procent højere udbytte for at ernære den globale befolkning.

For at få denne ligning til at gå op i fremtiden, er sprøjtemidler og teknisk innovationer ifølge virksomhederne Bosch og Bayer Crop Science nødvendige i landbruget. Og begge dele skal være så miljøvenlige som muligt.

Sprøjtning og besparelse

Ifølge Bayer Crop Science bekæmpes ukrudt for øjeblikket ved omfattende brug af sprøjtemidler, selvom ukrudt ikke altid gror jævnt fordelt på marken.

- Resultatet er, at afgrøder og landbrugsjord også sprøjtes med sprøjtemidler - og det kan skade miljøet, skriver Bosh og Bayer i en fælles pressemeddelelse.

- Sammen med Bosch ønsker vi at gå nye veje ved at kombinere forskellige teknologier. Det er vores mål, at sprøjtemidler kun anvendes dér, hvor der virkelig er brug for dem, siger Tobias Menne, leder af Digital Farming hos Bayer.

Især i den tidlige vækst er ukrudt vanskeligt at identificere. Med kamerasensorer kan den nye smart spraying-teknologi differentiere mellem afgrøder og ukrudt og med en speciel applikationsteknik målrettet sprøjte ukrudtet med sprøjtemidler og dermed skåne miljøet.

- Med smart spraying tilfører vi mere intelligens til markerne, siger Johannes-Jörg Rüger, der er leder af enheden Commercial Vehicles and Off-Road hos Bosch. Det, der adskiller systemet fra andre systemer på markedet, er, at systemet kan skelne mellem afgrøder og ukrudtsarter.

Kort og klart formuleret

Smart Spraying virker ved, at man først anvender en digital markmanager til at bedømme situationen på marken og anbefaler det bedste tidspunkt for ukrudtsbehandling.

Når sprøjten kører over markenI identificeres ukrudtet nøjagtigt. Mange kameraer fordelt over hele sprøjten tager en løbende serie billeder, identificerer de forskellige slags ukrudt og giver mulighed for at definere den optimale behandling. Mens sprøjten stadig kører over marken, sprøjtes der sprøjtemiddel ud i den nødvendige mængde og blandinger. Og mens det relevante ukrudt sprøjtes målrettet, forbliver ukrudtsfri områder uberørt. Alt dette sker inden for millisekunder.

Et kvantespring

- Smart spraying er et kvantespring inden for ukrudtsbekæmpelse, siger Björn Kiepe, der er leder af Agronomy i Bayers enhed Digital Farming.

- Vi kombinerer moderne teknologi til ukrudtsidentifikation med evnen til at anvende forskellige aktive stoffer, alt efter hvad situationen kræver. Denne proces er meget præcis med en rumlig opløsning på under en meter. Det vil gøre det endnu nemmere at praktisere bæredygtig beskyttelse af afgrøderne, siger Björn Kiepe.

Og systemet tager højde for forbehandlinger, vekselvirkning mellem forskellige aktive stoffer og den bedst mulige virkningsgrad for de sprøjtemidler, der anvendes, for at forhindre ukrudtet i at udvikle resistens.

Samarbejdet

I Bosch' forskning ligger hovedvægten på højeffektiv sensorteknologi, intelligente analyseprocedurer og det selektive sprøjtesystem. I partnerskabet med Bosch tilfører Bayer sin erfaring inden for geografiske informationssystemer (GIS) - inklusiv udvikling af algoritmer som grundlag for agronomiske beslutninger, integreret plantebeskyttelse, formelteknologi og applikationsteknologi.