Mellem 21 og 38 millioner ton drivhusgasser - eller 2-4 gange den årlige CO2 udledning fra personbiler i Danmark. Så meget ventes Danmark at skulle skære af CO2-regnskabet fra landbrug, transport, individuel opvarmning og mindre industri, som Danmark er forpligtet til af EU, i perioden fra 2021 til 2030. Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Her kan energi- og transportsektoren levere omkostningseffektivt og bringe Danmark på vej mod det langsigtede mål om, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050, som der er bred politisk enighed om.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samtidig vil det tage en del af presset af de konkurrenceudsatte sektorer som landbrug og industri, hvor høje reduktionsmål i sidste ende kan betyde tabt konkurrenceevne.

Det er budskaberne ved en fælles klimakonference, som Landbrug & Fødevarer og Dansk Energi i dag står bag. I landbruget, hvor man siden 1990 har skåret 20 procent af den samlede drivhusgasudledning, ser man frem til diskussionen af, hvordan de kommende klimamål kan nås.

Morten Høyer, der er direktør for Politik & Kommunikation hos Landbrug & Fødevarer, siger:

- I fødevareklyngen har vi allerede taget store skridt for at reducere udledninger i erhvervet. Det er et langt, sejt træk med optimeringer i hele kæden fra avl over fodersammensætning til minimering af spild og udnyttelse af restprodukter. Landbruget skal fortsat bidrage til reduktioner af drivhusgasser, men vi skal finde kloge løsninger, der understøtter erhvervets konkurrenceevne. Vi ser et stort uudnyttet potentiale i udbygningen med biogas og avancerede bioøkonomiske løsninger,

Dansk Energi har regnet på klimagevinsten på en række teknologier. Og pilen peger på en ambitiøs udrulning af elbiler, varmepumper, mere energieffektivisering i erhverv og øget brug af biogas i tung transport, forklarer Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis vi vil nå i mål med vores klimaforpligtelse, bør vi satse på at skifte benzin, diesel, olie og gas ud med el fra vedvarende energi. Den vej gavner klimaet, og det kan være med til at sikre fødevareerhvervets konkurrencedygtighed. Og sidst men ikke mindst, så flugter det med vores langsigtede mål om at blive uafhængig af fossile brændsler, siger Lars Aagaard.

Målet på 39 procent er et forslag fra EU-Kommissionen, der ventes at blive vedtaget som direktiv. Herefter er det op til regeringen at fastlægge en kurs, der kan realisere målsætningen. En kurs, der blandt andet skal lægges i den kommende energiaftale.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt indleder konferencen, der finder sted hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg.