Abonnementsartikel

Du kan påberåbe dig force majeure senest 6. oktober, hvis det ikke har været muligt at slå dit græs- eller brakareal senest den 15. september.

Sommeren har været våd, og Landbrugsstyrelsen oplyser nu, at du kan påberåbe dig force majeure senest 6. oktober, hvis det ikke har været muligt at slå dit græs- eller brakareal senest den 15. september, og det skyldes det usædvanlige regnvejr. Det kan du også, hvis dine dyr ikke har afgræsset dine marker tilstrækkeligt. For visse tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer skal du have påberåbt dig force majeure senest 21. september.

Hvis der er tale om force majeure, vil Landbrugsstyrelsen se bort fra fristen, når vi sagsbehandler din ansøgning eller kontrolsag. Hvis du ønsker at påberåbe force majeure, skal du gøre følgende:

1. Send en mail til adressen mail@lbst.dk

2. Skriv "Force majeure" i emnefeltet på mailen

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

3. Giv følgende oplysninger i mailen:

Navn

CVR-nummer

Adresse, hvis du ikke har et CVR-nummer. Du skal ikke oplyse dit CPR-nummer

Marknummer for de marker, hvor du ikke har kunnet overholde fristen grund af det usædvanlige vejr

Markbloknummer

4. Beskriv din konkrete situation, som gør, at du ikke kan slå dine arealer, fx jordbundsforhold, topografiske forhold for den konkrete mark, konkrete konsekvenser af nedbørsforholdene eller lignende. Du skal kunne redegøre for, at situationen i år er usædvanlig sammenlignet med, hvad man normalt kan forvente.

5. Vedhæft gerne fotos.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at det er en forudsætning for at anerkende force majeure, at forholdene er usædvanlige og uforudsigelige. Du kan ikke bruge manglende grødeskæring som eneste argument for force majeure, da reduceret afstrømning dermed ikke er en uforudsigelig hændelse. Du skal beskrive, hvordan den manglende grødeskæring i kombination med andre faktorer har medført de usædvanlige forhold.

Hvis marken bliver oversvømmet gang på gang på grund af manglende grødeskæring, er det ikke en uforudsigelig situation, og Landbrugsstyrelsen kan ikke anerkende force majeure. Du skal i stedet rette henvendelse til din kommune, oplyser Landbrugsstyrelsen.