Mange - især store malkekvægbesætninger - har været gennem en bekæmpelse for Salmonella Dublin og har opnået fri status (niveau 1); men ryger efter en kortere periode igen over i niveau 2 på grund af for høje antistofværdier i tankmælken. Det skriver Inger Boysen, kvægfagdyrlæge, Dyrlægegruppen Skjern Å-Videbæk i den nyeste udgave af Bovi.

Den korte version er i mange tilfælde, at salmonellabakterierne aldrig har været helt ude af besætningerne. Der har befundet sig få salmonellabakterier i enkelte dyr i besætningerne, og de er blevet opformeret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når man iværksætter en national bekæmpelse af en sygdom og bakterie (eller virus), er mange besætninger i landet smittede, og sygdommen har stor økonomisk betydning. Der er et stort generelt smittepres i landet og på alle besætninger.

Efterhånden som saneringen skrider frem, og mange besætninger bliver erklæret fri for bakterien/virussen, bliver risikoen for at blive smittet mindre. For at forebygge smittespredning samt opretholde den smittefri status efter en sanering bliver sanering altid koblet med iværksættelse af smitteforebyggende tiltag.

Der kan endvidere indføres lovgivningsmæssige stramninger for smittede besætninger for at fremme processen og tilgodese de besætninger, som er blevet frie. Da smitten følger dyrene, drejer det sig ofte om flytninger og samlinger af dyr.

Hen mod slutningen af en national sygdomsbekæmpelse er få besætninger inficerede, men der findes stadig et 'ulmende' smittereservoir, som betyder, at øvrige besætninger også er i risikozonen. Restgruppen af smittede besætninger kan være svær at få bugt med blandt andet på grund af besætningsspecifikke forhold.

Det er her, vi er nu med hensyn til salmonella. Der er stadig relativt mange salmonellabakterier i omløb i dyrene i få besætninger. I store besætninger er der særlige udfordringer, idet der er mange dyr, mange flytninger og ikke mindst mange medarbejdere. Det er en stor ledelsesmæssig opgave at opretholde de gode rutiner hele vejen rundt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og mange dyr er lig med mange potentielle smittekilder. Til gengæld er det ofte nemmere at sektionere og have holddrift i store besætninger. Smittebarrierer er meget effektive til at forebygge smittespredning.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 15. september.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.