Hvis man vil holde lopperne fra døren på minkfarmen, gælder det om at have styr på forebyggelsen.

Lopper er langt fra en ukendt - omend uvelkommen - gæst på danske minkfarme, men alligevel har der de seneste år været en stigning af minkfarme, der har problemer med lopper.

- De senere år har vi haft store udfordringer med lopper. Det er meget regionsbestemt, og særligt i Jylland er man hårdt ramt. Her vurderer jeg, at mellem 60 og 80 procent af minkfarmene arbejder aktivt mod lopper, forklarer Jacob Carlsen, der er ansat som produktkonsulent med fokus på mink og fjerkræ hos DLG.

En del af forklaringen på stigningen i lopper kan måske findes i problemerne med plasmacytose, der har ramt store dele af de jyske minkfarme.

- Vi har set en masse saneringer som følge af plasmacytose, og derfor har man flyttet mink rundt blandt farmene, og det kan have været med til at øge problemet, siger Jacob Carlsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For sent ude

Hvis man først har lopper på minkfarmen, så skal man hurtigst muligt tage affære, men den bedste behandling er faktisk forebyggelse:

- Lopper lægger mellem 20 og 50 æg i døgnet, så hvis man først har et problem, så har man hurtigt også et stort problem. Derfor er min anbefaling faktisk, at man sætter hårdt ind med forebyggelsen af problemet. Hvis man først skal til at reparere, så er man allerede bagefter, siger Jacob Carlsen.

Hvis man skal forebygge loppeangreb, starter arbejdet i vinterperioden.

- Når man er færdig med at pelse i efteråret, så skal farmen tømmes og renses. Redekasserne skal tømmes, og der skal ryddes op. Jeg ser også gerne, at man får vasket ned, så man minimerer overvintringsstederne for lopperne. På en ren farm er der ikke nær så meget at leve på og af for lopperne, forklarer produktkonsulenten.

Når man har en ren farm, er der også mulighed for kemisk at bekæmpe lopper. DLG sælger blandt andet midler til bekæmpelse af æg og larver, og her er et vigtigt begreb i loppebekæmpelsen er management.

- Man skal huske, at mange af de midler, som man bruger, har en virkeperiode på typisk 4-6 uger. Mange vil gerne pakke redekasserne, når de har tiden i det tidlige forår, men det kan ikke hjælpe, at man spreder loppemidlerne ud i kasserne flere måneder i forvejen, for så er effekten væk, når man sætter mink i burene. Derfor skal man give loppemidlet så sent som muligt, og man skal huske, at der skal genbehandlinger til i løbet af sæsonen, siger Jacob Carlsen.

Nye midler

En anden forklaring på stigningen i udbredelsen af lopper er - ifølge Jacob Carlsen - at det tidligere var tilladt at bekæmpe lopper med nogle skrappere midler, der ikke længere er lovlige.

- Det har ført til, at vi er begyndt at se nogle tilfælde af resistens, og derfor glæder det os, at vi nu endelig har fået godkendt et nyt middel mod lopper, der bruger et nyt aktivstof, siger han.

Det nye middel kaldes Ficam D, og det virker mod levende lopper. Det nye produkt kan erstatte nogle af de produkter, som har været ramt af resistensproblemer.

For Jacob Carlsen, der tidligere selv har arbejdet på en minkfarm, er det utroligt vigtigt, at man som minkfarmer tager hånd om loppeproblematikken.

- Hvis man får lopper i hvalpetiden, er det meget alvorligt. Det kan betyde øget hvalpedødelighed, og det får store økonomiske konsekvenser. Men rent dyrevelfærdsmæssigt, så er det også vigtigt at angribe lopperne. Hvis der er lopper på dyrene, så får man dyr, der er mere stressede. Vi ved også, at stressede dyr er mere tilbøjelige til at slås, hvilket kan give ødelagte skind, siger han.

DLG er kommet med flere nye midler uden kemi, som kan være et godt supplement til de kemiske midler. Blandt andet et produkt baseret på Pharmaceutisk olie med god effekt, som også kan anvendes hos de helt små hvalpe, og et udtørrings middel, med god effekt på voksne lopper, til hele vækstperioden.

- Det handler om at lave en strategi for, hvordan man kommer problemet til livs. Kemi må ikke være det eneste, man læner sig op ad, for det hænger også sammen med god planlægning og renlighed.