Abonnementsartikel

Med en arbejdsbredde på seks meter og 1.300 liter såsæd i fronttanken er Kuhn HR 6003 CSR rotorharvesættet til de vanskelige jordtyper og til de store marker.

Rotorharven har i årtier hjulpet planteavlere med at etablere et godt såbed i vanskelig lerjord. På de lettere jordtyper er rotorharven flere steder blevet erstattet af nye såkombinationer, hvor jordbearbejdningen foretages af tallerkner. Men rigtig mange planteavlere vælger stadig den sikre løsning med rotorharven, og efterhånden som traktorerne er blevet større, er der også behov for større og bredere rotorharver.

Flere fabrikanter har lanceret bugserede løsninger med arbejdsbredder på seks og otte meter. Men mange danske planteavlere ønsker fortsat en lifftophængt model, og her er vægten på en seks meter bred rotorharve med såudstyr en udfordring for de fleste traktorer.

Med integreret transportudstyr

Den brugte Kuhn HR 6003 CSR er set hos Vemas A/S i Vejle. Sættet, der er fra 2006, er med skiveskær og tænderne er med hurtigskifte. Den frontmonterede såsædstank rummer 1.300 liter, og såsæden fordeles af en central fordeler over rotorharven.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ved at placere tanken i frontliften frem for bag på traktoren, reduceres behovet for løftekraft bag på traktoren. Samtidig giver vægten fra såsæden en fin balance i traktoren, når der arbejdes i marken. Ved vejtransport med tom tank kniber det til gengæld med vægten på forhjulene. Derfor er Kuhn HR 6003 CSR udstyret med transportudstyr, som aflaster traktorens bagaksel og lægger vægt over på forakslen. Udstyret er integreret i maskinen og klappes hydraulisk ned, når harven omstilles fra markarbejde og til transport. Transportudstyret består af to store tandemhjul, der kan pendulere 360 grader, og som er med affjedring og hydrauliske bremser.

Ulempen ved at have tanken til såsæden i frontliften er, at der skal føres en slange til såsæd hen på siden af traktoren.

Skiveskær med afskraber

Såsættet er monteret med en tandpakkevalse og skiveskær med en rækkeafstand på 12,5 centimeter. Skiveskærene er med en enkelt tallerken, som holds ren af en kunststofskive på bagsiden. Skærene er fjedrebelastede, og skærtrykket indstille hydraulisk fra førerkabinen. Efter såskærene kommer der en efterharve med to rækker tænder.

Rotorharvens funktioner, med omstilling til transport og betjening af transporthjulene, samt markørere og skærtryk kontrolleres fra en terminal og kræver kun en enkelt hydraulisk udtag. Etablering af plejespor og betjening af fronttanken betjenes fra to mindre terminaler.

Nye modeller

I 2012 blev HR 6003 CSR erstattet af Kuhn CSC 6000. Rotorharven i sættet er en nyere generation, men de helt store nyheder findes på såmaskinen, som er monteret med Seedflex såskær. Det er et dobbelt skiveskær, der er monteret i et parallelogram, og som kan arbejde med et skærtryk på op til 45 kg. På den nye model afmonteres transporthjulene, når såsættet arbejder i marken.

Skift tænder i tide

Slides tænderne på rotorharven for langt ned, slides tandholderne og det låsesystem, som fastholder tænderne.

- Kuhn producerer meget stærke rotorharver, og hvis ellers at traktor og rotorharve passer sammen, oplever vi sjældent skader på de indvendige dele i de franske rotorharver, siger Christian Thomsen, sælger og medindehaver af Vemas A/S og tilføjer:

- Vurder harvens generelle tilstand, og se efter om der har været kørt imod med markørere og såskær. Læg også mærke til om tandholderne er slidte, og her er det ikke tilstrækkeligt at se på en enkelt holder, da der kan være meget stor variation i, hvor slidte holderen er. Slides holderne for tynde, kommer tænderne til at sidde løse.

- Tandholderne på rotorharven fra Kuhn er monteret nedefra, og derfor er det hurtigt at montere nye holdere og tætninger, siger Christian Thomsen.

Tung men meget større kapacitet

En seks meter bred rotorharve er tung, og derfor anbefaler den østjyske forhandler en traktor med plus 300 hestekræfter og med en solid lift samt kraftige aksler.

- Har man traktor, der kan håndtere sættet, bliver man overrasket over, hvor meget ekstra kapacitet, man får ved at går fra en harve på fire meter og op på seks meter. Som standard er rotorharven med to gear, men er der behov for det, kan der leveres tandhjul med en anden gearing. I forhold til såkombinationer med tallerkner, hvor der skal holdes en høj hastighed, for at opnå en tilstrækkelig bearbejdning af jorden, har rotorharven fordel af, at bearbejdningsintensiteten kan varieres med hastigheden. På let jor kan der køres hurtigt, og når der kræves ekstra bearbejdning af eksempelvis lerbakker, kan hastigheden blot sænkes, siger Christian Thomsen.

Han ser det også som en fordel, at sættet kan arbejde lige efter ploven, og afgrøden kan derfor etableres selv om vejret er ustadigt.

Hold øje med afskraberne

Tandpakkevalsen er med afskraberne, der forhindrer at ler bygger sig op og giver variation i sådybden.

- Når der købes brugt såsæt, er det en god ide at kontrollere valsen for slid. Ved korrekt brug slides valsen ikke tyndt, men justeres afskraberne for tæt til, eller bøjes en afskraber af en sten, er der risiko for, at valsen tyndslides i et spor. Anbefalingen er, at afskraberne justeres til, så de ikke rører valsen men efterlader et tyndt lag jord på valsen, siger Christian Thomsen.

Rotorhuset er fra fabrikken livstidssmurt men specialfedt, og med mindre at huset har været utæt, skal det ikke efterfyldes. Olien på det centrale gear og på de to vinkelgearene skal kontrolleres og skiftes efter forskriften.