Abonnementsartikel

Den danske fødevareklynge alene eksporterede sidste år for 2,3 milliarder kroner til Afrika. Derfor er bæredygtig vækst og udvikling i Afrika temaet for den konference, som L&F afholder sammen med Danske Rederier.

Dansk erhvervsliv har allerede i dag store interesser på de afrikanske markeder. Den danske fødevareklynge alene eksporterede sidste år for 2,3 milliarder kroner til Afrika.

Den internationale valutafond (IMF) forudser, at den samlede afrikanske økonomi syd for Sahara vil vokse med godt 5 pct. årligt frem mod 2020. Det vil betyde, at størrelsen af økonomien fordobles på bare 14 år. Samtidig ventes den afrikanske befolkning fordoblet fra 1,2 milliarder mennesker i dag til 2,5 milliarder mennesker inden 2050. Det er en stor udfordring, som også rummer store forretningspotentialer. Derfor er bæredygtig vækst og udvikling i Afrika temaet for den konference, som Landbrug & Fødevarer i samarbejde med Danske Rederier afholder i dag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øget efterspørgsel

Udviklingen i Afrika vil betyde en øget efterspørgsel efter udenlandske fødevarer. En række danske virksomheder eksporterer fødevarer til det afrikanske kontinent. Men der er samtidig et stort behov for at kunne producere flere fødevarer lokalt i de afrikanske lande og dermed skabe grundlaget for flere jobs lokalt. Det kræver dog i mange tilfælde tilførsel af viden og teknologi, hvis det skal have den nødvendige effekt.

Den danske fødevareklynge kan bidrage til den udfordring ved at bringe de mange danske kompetencer i spil i partnerskaber med danske udviklingsorganisationer og afrikanske myndigheder og virksomheder.

Karen Hækkerup, der er administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, siger:

- I takt med den økonomiske udvikling i mange afrikanske lande vil der være et voksende behov for import af fødevarer fra bl.a. den danske fødevareklynge. Vi er os meget bevidste om behovet for også at bidrage til vækst og jobskabelse i de afrikanske lande gennem lokale partnerskaber. Virksomheder som blandt andet Arla og Aller Aqua bidrager allerede til det arbejde,

- Den danske fødevareklynge er førende i innovation og udvikling af nye produkter og produktionsformer. Vi har gennem de seneste 30 år vist, at vi kan øge effektiviteten og producere mere med mindre. Det er løsninger, der bliver stadig mere efterspurgt i en række afrikanske lande. Eksporten af danske kvalitetsfødevarevarer og danske løsninger inden for landbrug og fødevareproduktion går hånd i hånd med opfyldelsen af FN's verdensmål, som vi har forpligtet os på at bidrage til at opfylde, siger Karen Hækkerup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der også deltager på dagens konference, siger:

- Med regeringens udviklingspolitiske- og humanitære strategi har vi øget fokus på at fremme vækst og bæredygtig udvikling gennem partnerskaber mellem udviklingsorganisationer, erhvervsliv og den offentlige sektor. Dagens arrangement stiller skarpt på de muligheder, der er for dansk erhvervsliv i udviklingslande - herunder særligt i Afrika. Den danske fødevareklynge og dansk skibsfart er gode eksempler på sektorer, som kan bidrage til bæredygtig udvikling samtidig med, at der skabes vækst og beskæftigelse i både Danmark og i Afrika.