Abonnementsartikel

Landbrugsstyrelsen arbejder fortsat med at udbetale Økologisk Arealtilskud 2016. Landbrug & Fødevare er utilfredse med forsinkelsen.

Landbrugsstyrelsen arbejder for at udbetale Økologisk Arealtilskud, men forventer først at være færdige med at udbetale alle sager til udgangen af oktober. Det skriver styrelsen på deres hjemmeside.

Landbrug & Fødevare er meget utilfredse med udviklingen i sagen.

- Vi finder det helt uacceptabelt, at så mange landmænd skal vente helt til slutningen af oktober, før deres økologitilskud for 2016 bliver udbetalt, siger Kirsten Lund Jensen, der er økologichef ved Landbrug & Fødevare.

- Vi har løbende henvendt os til Landbrugsstyrelsen - og også flere gange direkte til ministeren - om den her sag, og vi har gentagne gange foreslået, at der skulle iværksættes forskudsudbetalinger. Vi har også opfordret til at sætte et resultatmål om, at 97 procent skal have deres økologitilskud udbetalt ved udgangen af 1. kvartal, siger hun.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Afsluttet i oktober

Landbrugsstyrelsen siger, at 87 procent af sagerne er færdigbehandlet og pengene udbetalt. Styrelsen beklager, at der fortsat er forsinkelser på udbetalingen af de sidste tilskud, og skriver, at de har haft udfordringer med sagsbehandlingen på denne ordning.

For at øge tempoet i udbetalingerne skriver styrelsen, at de har vi både tilført flere medarbejdere til området og indført en række andre tiltag, som letter sagsbehandlingen. Omkring 300 sager mangler at blive behandlet og forventningen er, at udbetalingerne er afsluttede ved udgangen af oktober 2017. Udbetalingerne bliver dermed ikke afsluttet i september, som styrelsen tidligere har varslet.

Landmænd i klemme

Landbrug & Fødevare mener, at forsinkelse af udbetalingerne giver flere problemer for de berørte landmænd.

- Nu står vi så med yderligere en måneds forsinkelse af udbetalingen. Det er et stort problem for de landmænd, som i den grad mangler at få de her penge ind på deres konto, før de kan betale deres leverandører eller få likviditet nok til at gå i gang med at investere i tiltag, der skal være grobunden for næste års indtjening. Desuden koster det landmændene dyre rentepenge hver eneste dag, siger Kirsten Lund Jensen.

Hvorfor forsinkelse?

Den forsinkede udbetaling af Økologisk Arealtilskud skyldes ifølge Landbrugsstyrelsen især, at cirka 90 procent af ansøgningerne om Økologisk Arealtilskud skal behandles manuelt på grund af nye EU-krav om præcis indtegning af det støtteberettigede areal. Det nye krav har, sammen med opbygningen af styrelsens nye afdeling i Sønderjylland, medført, at sagsbehandlingstiden er blevet længere end forventet, skriver Landbrugsstyrelsen.