I sjældent godt vejr blev Agrovis rapsdemonstration på Majbøllegård på Lolland skudt i gang med præsentation af ti forskellige løsninger til etablering af vinterraps. Formålet med demonstrationen er at sætte fokus på hvordan udbyttet i raps optimeres under hensyntagen til omkostningerne. Ifølge Agrovis opnår mange ikke et tilstrækkeligt udbytte i raps og hvis raps fremover skal være et bæredygtigt alternativ til andre afgrøder, er emnet meget aktuelt.

Godt besøgt

På trods af travlhed i markerne var der godt besøg ved demonstrationen. Efter velkomst og introduktion ved Lars Møller Andersen og Hans Henrik Fredsted fra Agrovi fik de enkelte maskinleverandører mulighed for at præsentere deres maskine - først med ord og efterfølgende ved at maskinsættet tilsåede den tildelte parcel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Feltet af maskiner bestod af flere forskellige varianter af såmaskiner og dermed forskellige systemer for etablering. Nogle maskiner havde stor bearbejdning af jorden og andre slet ingen, nogle arbejdede dybt og andre øverligt, ligesom der var stor forskel på forbruget at hestekræfter. Rapsen blev derved etableret meget forskelligt og med stor forskel i omkostningerne.

Agrovi følger løbende udviklingen i parcellerne - fra etablering til høst. Erfaringerne samles og analyseres med fokus på optimering af udbytte samt omkostninger til etablering og behandling.

Demonstrationen følges op med et arrangement i marken d. 26. oktober hvor parceller og maskiner præsenteres - dertil de foreløbige resultater samt en række faglige indlæg omkring emnet.