Abonnementsartikel

På regeringens finanslovsforslag er der afsat midler til det faglige grundlag for vandområdeplanerne.

Regeringen har netop fremlagt årets finanslovsforslag, og blandt hovedpunkterne kan det nævnes, at regeringen lægger op til en ændring i håndværkerfradraget, vækst i det offentlige og flere penge til forsvar og politi.

For landbruget er der dog også dele af finanslovsforslaget, der er særligt interessant. Der er nemlig afsat midler til det faglige grundlag for vandområdeplanernes tredje omgang. Der afsættes 12,1 millioner kroner i 2018, 6,3 millioner kroner i 2019, 8,4 millioner kroner i 2020 samt 6,5 millioner kroner i 2021 til udvikling af det faglige grundlag for tredje vandplanperiode.

- Jeg har lovet, at vi frem mod vandområdeplanerne for den tredje planperiode i 2021 arbejder for markant at forbedre det faglige grundlag, som vandplanlægningen hviler på. Det løfte indfrier regeringen ved i første omgang at afsætte cirka 33 millioner kroner til projekter, der skal give os ny viden. Jeg har en forventning om, at vi i løbet af 2018 kan finde yderlige midler til udvikling af det faglige grundlag, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

En del af pengene skal bruges på videreudvikling af kvælstofmodellerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Regeringen vil på forslaget til næste års finanslov afsætte pengene til at videreudvikle kvælstofmodellerne for kystvande, så vi kan blive skarpere på at fastlægge både målbelastning og indsatsbehov for kvælstoftilførslen til kyster og fjorde, siger ministeren og fortsætter:

- Jo mere og bedre viden, vi får, des bedre og mere målrettet kan vi tilrettelægge vores indsatser for et godt vandmiljø, så de giver mindst mulig gene for landmændene.