sonsoreret-indhold

Abonnementsartikel

Det er vigtigt at sikre rapsen optimale forhold for en god overvintring.

Tidlig såning og lunt vejr giver rapsen mulighed for at opnå en passende udvikling i rapsen inden vinteren.

Uanset plantetal er det aktuelt at vækstregulere vinterrapsen allerede i efteråret for at sikre, at den ikke strækker sig, og vækstpunkt dermed kommer til at sidde højt, hvor det er udsat for frostskader og bortfrysning.

- Op imod 70 procent af rodens biomasse dannes de første seks uger efter fremspiring.

Rapsavlere har mulighed for at optimere rapsens udvikling med Caryx i efteråret, for at bevare det ønskede plantetal af kraftige planter jævnt fordelt i marken til foråret.

Sådan sikres hurtig rodvækst

Op imod 70 procent af rodens biomasse dannes de første seks uger efter fremspiring, mens det resterende rodnet hovedsageligt dannes ved blomstring. En veludviklet rod er vigtig for vand- og næringsoptagelse og giver en robusthed over for stress og udvintring. Inden vinteren skal rapsen have udviklet en kraftig rod, seks til otte blade og opsamle energi, så den kan modstå vinterens påvirkninger. Så har vinterrapsen et godt afsæt i foråret til en tidlig og hurtig vækststart.

Opnå færre kulde- og frostpåvirkninger

En vækstregulering med Caryx i efteråret reducerer cellestrækningen i det overjordiske stængelstykke og vækstpunkt. Det giver vinterrapsen en meget flad vækst, med et vækstpunkt helt tæt ved jordoverfladen, som er mindre udsat for frost og kuldepåvirkninger. Oftest er det ikke selve vinteren, der er den største udfordring for rapsen, men overgangen mellem frost og tø i løbet af vinteren og det tidlige forår. Den oplagrede energi i rod og vækstpunkt anvendes i foråret, til at give rapsen en tidlig vækststart og danne flere sideskud. Tykkere rodhals og et større og dybere rodnet bevirker også, at rapsen sidder mærkbart bedre fast i jorden.

God forsikring for højt udbytte

Caryx skal anvendes på vinterrapsens 3-5 bladstadie med 0,5 - 0,7 liter pr. hektar afhængig af rapsens såtidspunkt og udvikling.

Er rapsen større på behandlingstidspunktet end 3-5 blade, så er væksten i rapsen kraftigere, og sprøjtevæsken fortyndes mere i den større plante. Det giver en mindre effektiv vækstregulering end en behandling på rapsens 3-5 bladstadie.

Et lavt vækstpunkt, der sidder godt beskyttet mod vinterkulde og frost, og et stort rodnet med en kraftig rodhals, er en god forsikring for at undgå udvintring og et godt udgangspunktet for at få en vellykket rapsafgrøde, og et højt udbytte.