For at få et billede af om der er fair konkurrence og sammenlignelige regler for dyrkning af økologisk frugt og bær, blev det med Fødevare- og landbrugspakken besluttet, at der skulle gennemføres et nabotjek i udvalgte EU-medlemslande. Det skriver Landbrugsstyrelsen på deres hjemmeside.

Styrelsen har nu fået svar fra seks lande (Sverige, Nederlandene, Polen, Estland, Finland og Italien) om blandt andet deres afgifter, tilskud til alternative plantebeskyttelsesmidler, forebyggelse af spredning af pesticider samt om deres arealtilskud. De væsentligste resultater var, at Danmark og Sverige er de eneste lande, som har pesticidafgifter, og at Danmark opkræver de højeste satser, oplyser styrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nye initiativer

Italien og Nederlandene har ligesom Danmark initiativer til udvikling af alternative plantebeskyttelsesmidler. Det kan betyde, at den økologiske landmand kan bruge nogle midler, der er mindre belastende for miljøet end dem, der anvendes i dag, skriver Landbrugsstyrelsen.

I Danmark er det muligt at søge tilskud til udvikling og godkendelse af disse midler. Det har ikke været muligt at identificere klare regler i landene med henblik på at forebygge spredning af pesticider i forhold til økologisk produktion.

Miljøstyrelsen er dog bekendt med visse krav i Tyskland. I Danmark er der fra august i år indført krav om at anvende særlige dyser ved sprøjtning med prosulfocarb.

Endvidere fandt styrelsen ud af, at de lande, der har svaret, har et lavere arealtilskud til økologisk frugt- og bærproduktion end Danmark. Det viser sig også, at andre EU-lande har højere tilskud end Danmark.

Nabotjek

For at se om noget kan gøres mere effektivt og bedre for økologerne, udførte styrelsen også et nabotjek af økologikontrollen på primærbedrifter. Landbrugsstyrelsen fik svar fra fem EU-lande (Nederlandene, Estland, Malta, Finland og Sverige) om bandt andet antal og varighed af kontrolbesøg hos dem, hvor mange prøver der udtages, samt om kontrollen er gebyrbelagt. Det oplyser styrelsen.