Grise er i bund og grund fantastiske overlevere og klarer sig egentligt forbavsende godt - selv under lidt kummerlige forhold. Omvendt kvitterer grise umanerlig godt for god pasning, og ifølge LMO Svin kan der være kontante fordele i at forkæle sine grise.

- Vi oplever, at man som svineproducent tydeligt kan se resultater i form af en øget effektivitet og en forbedret produktionsøkonomi. I mit rådgivningsarbejde lægger jeg vægt på, at svineproducenten og jeg laver en plan for, hvordan en given problematik kan løses. Det kan for eksempel være, hvordan man får en velfungerende opstart af grise i klimastalden, fortæller Rie Krukow, der er svinekonsulent i LMO Svin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forkælelse er vigtig

Rie Krukow understreger, at forkælelse er vigtig, selvom grisene allerede klarer sig nogenlunde.

- De fleste svineproducenter skal opnå en høj effektivitet målt i for eksempel dødelighed, foderudnyttelse og daglig tilvækst for at holde en fornuftig økonomi i klima- og slagtesvineproduktion. Men sætter man mere fokus på at gøre noget godt for dyrene, så vil det dog give ekstra gevinst på den lange bane, fastslår svinekonsulenten.

Forhold i klimastalden

Ifølge LMO Svin er klimastaldene efterhånden forholdsvis hårdt belagt på grund af flere fravænnede grise fra farestalden. Der er flere løsningsmuligheder på udfordringen - for eksempel færre søer eller salg af 7 kilos grise.

Rie Krukow understreger dog, at optimering af pasningen i klimastalden kan afhjælpe en del af problemerne. Ifølge hende er den største udfordring for grisene når de fravænnes, at der ikke er adgang til at patte soen længere. Her kan man dog med fordel tildele mælken i foderet og sørge for "fællesspisning".

- Grisene skal fodres ofte de første dage efter fravænning ? gerne op til otte gange dagligt de først tre dage, så man sikrer, at alle grise æder tit. "Fællesspisning" øger foderoptagelsen hos den enkelte gris, så man vil opleve, at de nyfravænnede grise kommer langt bedre fra start, og dermed får man lagt grunden til en høj effektivitet i hele vækstperioden - også i slagtesvinestalden, siger Rie Krukow.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sigende slagtevægt

LMO Svin peger på, at slagtesvinestaldene er presset af en stigende slagtevægt ofte kombineret med en faldende indgangsvægt. Slagtevægten er de seneste ti år steget cirka fem kg, så slagtesvinestaldene er ofte også hårdt belagt.

- I kan for eksempel afhjælpe dette ved at producere færre grise, slagte ved en lavere vægt eller forsøge at øge daglig tilvækst - og her kommer forkælelsen igen på banen. Hvis det kniber med ædepladser, skal der etableres ekstra ædepladser, og måske ekstra vandforsyninger, så alle grise kan komme til. I stalde med restriktiv vådfoder, skal alle grise kunne æde på en gang i hele vækstperioden, da de grise der ikke kan komme til falder bagud. Grise der falder fra skal sorteres ud så de fodres med en blanding der er tilpasset vægten på den mindste gris i stien. Men også rettidig behandling af syge grise og stor fokus på udvejning af slagtesvin betyder meget, fortæller LMO's svinekonsulent.

Økonomi i forkælelse?

Hvis afgangsvægten i klimastalden kan øges med blot to kg, er den samlede fortjeneste cirka fem kroner pr. gris. Kan foderudnyttelsen samtidig forbedres med 0,05 FEsv pr. kg. og dødeligheden sænkes med 0,5 procent er fortjenesten mindst fire kroner pr. gris. Hvis forkælelsen gennemføres, peger Rie Krukow på, at der er i omegnen af ti kroner pr. smågris til at betale for den ekstra forkælelse.

- Hvis forkælelse betyder, at slagtevægten kan øges med 2 kg er den samlede fortjeneste cirka 12 kroner pr. gris. Hvis foderudnyttelsen samtidig forbedres med 0,05 FEsv pr. kg og dødeligheden sænkes med 0,5 procent er der cirka ti kroner mere på spil. Samlet set er der altså godt 20 kroner at gøre godt med i forhold til at betale for ekstra forkælelse i slagtesvinestalden, siger hun.

Hvad koster det?

LMO's svinekonsulent understreger, at forkælelse af dyrene primært koster arbejdstid og dermed lønomkostninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I slagtesvinestalden vurderer jeg, at tidsforbruget stiger med cirka tre minutter pr. slagtesvin, hvilket betyder cirka ti kroner pr. slagtesvin. Det levner et "overskud" på cirka ti kroner pr. slagtesvin. Men i bund og grund skal de ekstra timer til forkælelsen findes, da det betaler sig i det lange løb. Jeg vil klart opfordre til, at man ser på hvordan timerne i bedriften kan bruges. Vores erfaring er, at det ofte er muligt at omorganisere, så timerne kan findes, konkluderer hun.