Torsdag blev en ny analyse af forholdene i Karrebæksminde Fjord offentliggjort på et møde i Sorø.

Analysen viser, at det mere eller mindre udelukkende er en reduktion af kvælstofudledning om sommeren som kan have en effekt på den økologiske tilstand i fjorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det kan få stor betydning for, hvordan landbruget i fremtiden skal reguleres.

- Det er et paradigmeskifte i måden, man bør anskue vandplanerne. Det bør få stor betydning for de krav til regulering, der efterfølgende bliver stillet, siger Flemming Gertz, som er Landskonsulent for Vandmiljø hos Seges.

Samtidig mener Flemming Gertz, at de eksisterende vandmiljøplaner bør laves om.

- De resultater, som DHI er kommet frem til, kan man ikke bare sidde overhørig. Det skal der kigges grundigt på, forklarer han.

Analysen er foretaget af DHI (Danmarks Hydrauliske Institut) og bestilt af Seges/L&F ved hjælp af et promilleprojekt med tilskud fra Østlige Øers Landboforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I analysen viser det sig, at udledningen af kvælstof til Karrebæksminde Fjord er mest problematisk om sommeren, hvor landbruget står for en meget lille del af uledningen. Det får Flemming Gertz til at påpege en anden årsag til udledningen.

- Opblomstringen af alger i Karrebæksminde Fjord er begrænset af fosfor og foregår primært om foråret. Der foregår en forårsopblomstring, som er primært fosforbegrænset og en senere på sommeren, som primært er kvælstofbegrænset. Efter den første opblomstring, så lander algerne på bunden af fjorden og næringsstofferne recirkuleres. Så, man burde måske i højere grad se på fosfor-koncentrationen som begrænsende faktor, end på kvælstoffet, siger Flemming Gertz.

Resultaterne i analysen er ikke direkte anvendelige på andre fjorde. Alligevel mener Flemming Gertz dog, at der kan være god grund til at kigge nærmere på forholdene i fjorde med forhold der minder om dem i Karrebæksminde Fjord.

- Eksempelvis i Norsminde Fjord kan der være god grund til at kigge nærmere på forholdene. Begge fjorde har en relativ høj gennemstrømningshastighed, og derfor er der mulighed for, at nogle af de samme konklusioner gør sig gældende. Men det er for tidligt at konkludere endnu, siger Flemming Gertz.