DEBAT:

I tidligere tider var der ikke lighed for loven. Der var forskel fra borger til bønder. Den ulighed har mange, indtil i fredags (18.08), troet var en saga blot. Men Miljø- og Fødevarer (uden fisk) minister Esben Lunde Larsen har genoplivet forskelsbehandlingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ministeren skrev i fredags stående ved et nyt Amager-dige på Facebook:

- Danskerne skal ikke frygte oversvømmede kældre og huse eller kyster, der eroderer til skade for den private ejendomsret.

Konklusionen er, at havet ikke længere må krænke den private ejendomsret - men vandløb må gerne.

Ministeren vil så at sige sætte sig op imod naturkræfterne, her havets kræfter, for at håndhæve grundlovens paragraf 73 om beskyttelse af den private ejendomsret.

Men den samme minister vil ikke forhindre sine egne embedsmænd i at krænke den selv samme grundlovs paragraf, når det gælder at sikre landmandens marker og dermed landbrugets produktionsgrundlag mod forsumpning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne forsumpning sker, når miljøstyrelsens embedsmænd laver regler, der betyder, at vandløb ikke vedligeholdes. Ministeren udviser samme ringeagt med de vandområdeplaner, der foreligger. Disse planer vil betyde braklægning og forsumpning af op imod halvdelen af landbrugsarealerne. I bogstaveligt forstand druknes grundlovens beskyttelse af den private ejendomsret.

Så er det vi landmænd må spørge: Gælder Grundloven kun for de udvalgte? Eller vil ministeren have en tilføjelse til lovens § 1, hvor der nu står: ?Grundloven gælder for alle dele af Danmarks rige?. Vil ministeren, efter mønster fra andre love, hvor der afsluttes med ordene: gælder ikke for Grønland og Færøerne, nu have tilføjet til Grundlovens afsnit om ejendomsret: gælder ikke for landbruget? Eller bliver det blot ordnet administrativt?

I øjeblikket kæmper gæve landmænd og andre godtfolk i Vandråd mod ufaglige indlæg og for mulighederne for, at vandløb kan komme til at føre vand væk, så vandet ikke oversvømmer markerne. Vi landmænd kæmper samtidig mod vandområdeplanerne, der vil forsumpe god landbrugsjord.

Gid vi havde en minister, der ville kæmpe med landbruget og for at sikre Grundloven og landbrugets ejendomsret.