Abonnementsartikel

Fynsk svineproducent erkender, at han mangler ledelsesmæssige værktøjer og har derfor igangsat et ledelsesprojekt på sin ejendom. Maskinbladet har fået lov at følge processen 

Maskinbladets udsendte har taget plads ved kaffebordet hos Søren Østerbye i Tommerup. Her skal starte noget, der i løbet af de kommende måneder skal geare arbejdspladsen ledelsesmæssigt og dermed forbedre driften.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ejeren, Søren Østerbye, har nemlig erkendt, at han har visse huller i hans evner på ledelsesområdet.

Han overtog svineproduktionen på gården i 2001, og det gik godt. Derfor besluttede han i 2007 at udvide til 750 søer og dermed ansætte yderligere tre medarbejdere.

- Jeg har imidlertid konstateret, at mit arbejde er blevet et andet efter at være gået fra én til fire ansatte, siger Søren Østerbye.

Han må nu erkende, at han ikke selv han nå over det hele og gøre det, som han synes, det skal gøres. Han skal motivere sine medarbejdere til at trække i samme retning som han selv.

- Jeg føler mig ledelsesmæssigt usikker. Da jeg var på landbrugsskole i 2001 havde vi to timer i ledelse, men der er sket meget efterfølgende, fortæller Søren Østerbye ærligt om baggrunden for, at han har bestilt Tyge Mortensen til at lære ham og hans medarbejdere om situationsbestemt ledelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tyge Mortensen er lærer på Dalum Landbrugsskole og en af initiativtagerne til at udbyde et ledelsestilbud sammen med det fynske rådgivningsselskab Centrovice.

Mål på 30 grise pr. årsso

Ved kaffebordet fortæller Tyge Mortensen om den proces, der nu skal sættes i gang.

Der er opstillet et mål på 30 fravænnede grise pr. årsso, inden kalenderen viser 2010. I dag ligger produktionstallet på 27 grise pr. årsso.

- Det vil sige, at alle skal gøre det lidt bedre, og alle skal være med til at finde ud af, hvordan målet nås, for alle skal være med til at udvikle virksomheden, siger Tyge Mortensen til alle rundt om bordet.

Der sidder foruden Søren selv Astrid, der er ny i faget, Morten, der har større erfaring, Kasper, der har været hos Søren gennem hele udvidelsesprocessen og Camilla, der er gift med Søren og arbejdede som sygeplejerske, inden hun fra januar helt kvittede udejobbet for at hjælpe i staldene. Dog stopper hun i stalden til september, hvor hun går i gang med en videreuddannelse som sundhedsplejerske.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De fede oplevelser

Tyge Mortensen forklarer det vigtige i, at man fokuserer på de positive elementer i hverdagen.

- Det giver energi, når man har en fed oplevelse. Jo flere vi har af dem i hverdagen, jo mere energi udløser det, og jo mere udvikler vi os hver især, siger landbrugsskolelæreren. - Men det mest fede ved en oplevelse er at fortælle den til andre, understreger han.

De seks rundt om bordet bliver derefter bedt om at fortælle om en fed oplevelse, de har haft samme dag, og alle har et eksempel på noget, de synes er gået rigtig godt.

Astrid havde oplevet, at hun havde let ved at flytte nogle grise.

- Ha - jeg ka' alligevel, udbryder hun og erkender, at det ikke før har været nemt at få grisene til at gå i den retning, hun gerne ville.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kasper havde opdaget, at den syre, de var begyndt at tilsætte i klimastalden, gav den ønskede virkning, og sådan bød alle ind.

Ønsker er positive

Tyge Mortensens idé med denne indledning var at få alle til at tænke positivt og i succesoplevelser.

- Når I deler positive historier med hinanden, avler det succes.

Dette affødte straks forslag om at starte de ugentlige onsdagsmøder med at rose hinanden for dét, der var lykkedes for medarbejderne hver især.

Endvidere argumenterede Tyge Mortensen for, at man skal fokusere på ønsker i stedet for problemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Bag ethvert problem ligger et ønske, og et ønske er positivt at beskæftige sig med, mens problemer er negative. Derfor skal der ikke fokuseres på, at 27 fravænnede grise er et problem for økonomien - der skal ses på ønsket om at nå 30 fravænnede grise.

Motivation og selvtillid

Efter den indledende pep-talk fortsætter Tyge Mortensen med samtaler med hver enkelt medarbejder.

Her fokuseres på, hvordan medarbejderne skal agere optimalt over for hinanden i teamet. Skal man hjælpe kollegaen med at instruere vedkommende eller ved at støtte. Det vil være individuelt, og derfor analyseres hver enkelts situation nøje, så man i dagligdagen kan være med til at give hinanden motivation og øget selvtillid.

Hen ad eftermiddagen forlader Tyge Mortensen gården, hvor medarbejderne den kommende måneds tid skal prøve at omsætte de værktøjer, de har fået, til en hverdag med motivationen i top.

Tyge Mortensen vender derefter tilbage for at gøre status og sætte yderligere gang i processen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Maskinbladet følger processen og kan i næste nummer berette om udviklingen hos Søren Østerbye og hans medarbejdere.

Artiklen fortsætter efter annoncen