Sammenligningen med Hercule Poirot er ment som en kompliment. Poirot løser de vanskeligste udfordringer ved at tænke logisk og rationelt, og Christian Lund lægger ikke skjul på, at systematik er i højsædet på bedriften, Skatkær, ved Rødding.

En nødvendighed, siger han selv - al den stund organisationsarbejdet som formand for Sønderjysk Landbrug og Landbrug og Fødevarer, Kvæg, lægger beslag på ham flere dage om ugen. Systematikken sikrer, at han og medarbejderne gensidigt nøje ved, hvad der skal gøres dag for dag, og at det bliver gjort.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En systematik, orden og metode, han mener, kan gavne hele kvægbruget, fordi mælkeprisens yoyo-ture vil fortsætte, og fordi det giver en mere robust produktion, når også detaljen bliver husket hver dag.

- Vi bliver bedre og bedre til at kigge i alle hjørner af bedriften, for at få alt med. Men vi skal blive endnu bedre, for at stå os i distancen med udlandet. Det er de 100 små ting i hverdagen, der afgør, om du kan tjene penge, understreger han.

Det mest sikre erhverv

Christian Lund griner lidt, når han fortæller, hvordan han i 1999 forsikrede sin kone om, at landbruget var noget af det mest sikre, man kunne give sig i kast med. Der var mælkekvoter, afsætningen var sikret gennem andelsselskaberne, vi havde det indre marked.

- Hvis nogen havde nævnt risikoen for Brexit og september 2011, ville jeg have rystet på hovedet, siger han og tilføjer:

- Men verden forandrer sig, og det må vi forholde os til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke at Christian Lund er en mand, der lader sig kyse af Brexit og den stigende konkurrence, som dansk mælkeproduktion er udsat for. Kvaliteten af dansk mælk er høj med dyrevelfærd og fødevaresikkerhed i top, og det er noget selv de asiatiske forbrugere er begyndt at forholde sig til, påpeger han.

- Vi har et godt produkt, konkluderer han med stor ro og fortsætter:

- Danske mælkeproducenter er udsat for en urimelig konkurrenceforvridning, men på et tidspunkt bliver vores konkurrenter også ramt af restriktioner. Vi skal sørge for at bruge den mellemliggende tid til at blive endnu dygtigere, så vi fortsat har et kvalitetsmæssigt forspring.

Kvægformanden kalder danske mælkeproducenter konkurrencedygtige på trods. På trods af danske politikeres hang til overimplementering af EU-lovgivningen og på trods af et sindrigt afgiftssystem, der tynger landmanden hårdt. Uting, der skal gøres op med, fastslår han.

- Vi skal kunne drive vores gårde med et afbalanceret input og output både miljø- og indkomstmæssigt. De landmænd, der bliver tilbage, skal have value for money, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere om i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 18. august.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.