Skuffelse, undren og stor utilfredshed er nogle af de begreber, der beskriver holdningen i en såkaldt oplysningsgruppe i sagen om ændringen af DanAvl-systemet, der vil få alvorlig betydning for gruppens mange medlemmer.

- Antallet af renracede søer i oplysningsgruppen udgør mere end 40 procent af de renracede søer i DanAvl-systemet, fortæller advokat Joan Vollertsen på vegne af gruppen, der består af avlere, opformeringsbesætningsejere, de private forhandlere DTL A/S og Breeders of Denmark A/S samt KS-stationen Mors.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gruppen blev etableret i forlængelse af, at Dansk Svineavl (DSA) og DanAvl Opformering (DAO) anbefalede deres medlemmer at tiltræde de planlagte ændringer af DanAvl-systemet, uden at der var sket en forhandling eller en nærmere analyse af de påtænkte ændringer af DanAvl-systemet i foreningerne.

Styrelse er betænkelig

- Medlemmerne i oplysningsgruppen er som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen betænkelige i forhold til konstruktionen af det nye DanAvl P/S og ændringerne i DanAvl-systemet, fortsætter Joan Vollertsen.

Hun henviser dermed til den pressemeddelelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte ud 5. juli i fjor, efter oplysningsgruppen havde udtrykt deres betænkelighed til styrelsen omkring lovligheden af den planlagte ændring.

- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderede, at der var tale om en kompliceret sag, og at ændringerne kunne være potentielt alvorlige for konkurrencen. Vi er enige og undrer os over forløbet og de påtænkte ændringer, der er kommet fra Landbrug & Fødevarer, noterer Joan Vollertsen.

Nej til monopol

Betænkelighederne tager primært udgangspunkt i, at avlere, opformeringsbesætningsejere, forhandlere og KS-stationer er partnere i det eksisterende DanAvl-system, hvor Landbrug & Fødevarer - Svineproduktion via aftaler med partnerne sikrer sammenholdet om det nuværende DanAvl-system, hvor LFS er konceptholder, men avlsdyrene ejes af de enkelte besætningsejere i avl- og opformeringsledet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med det nye DanAvl P/S etableres der et monopol, hvor de nuværende rettigheder som selvstændig partner i det eksisterende DanAvl-system ændres og begrænses, og det finder oplysningsgruppen er konkurrenceretligt særdeles betænkeligt, påpeger Joan Vollertsen.

- Begrænsningerne og det nye DanAvl P/S medfører flere ulemper end fordele for svineproducenterne generelt samt for avls- og opformeringsbesætningerne, forhandlerne og KS-stationerne, understreger advokaten.

Er kravlet for højt op

Gruppens medlemmer mener, hele værdigrundlaget for etableringen af det nye DanAvl P/S mangler. De tror blandt andet ikke på, at et monopol via DanAvl P/S vil give større værditilvækst til svineproducenterne eller de, der er partnere i systemet i dag. Kun de tre aktionærer i form af Landbrug & Fødevarer, Danish Agro og DBI vil opnå afkast, og vurderingen er, at de private KS stationer, omsættere, opformeringer og avlere vil miste handlefriheden til at servicere deres kunder i både ind- og udland.

Samtidig langes der ud efter Landbrug & Fødevarers rolle i forløbet.

- Sagen er, at man er kravlet så højt op i et træ, at man nu ikke kan se eller høre, hvad det er, interessenterne i systemet vil. Det nye DanAvl P/S skal tvinges igennem, koste hvad det vil, skriver gruppen i en meddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I det nye planlagte DanAvl P/S er det forudsat, at Landbrug & Fødevarer har aktiemajoriteten i DanAvl P/S, men hvordan kan en politisk brancheorganisation som Landbrug & Fødevarer, der ikke længere er uafhængig af den kommercielle drift eller beslutningerne herom, udtale sig på branchens vegne til f.eks. pressen. Hvem har troværdigheden til at udtale sig på branchens vegne, næste gang pressen udtaler sig kritisk omkring en eksport eller transport af DanAvl-avlsdyr. Er det da det politiske Landbrug & Fødevarer eller kommercielle Landbrug & Fødevarer, spørger Joan Vollertsen på vegne af gruppen.

Oplysningsgruppens formål er i et uvildigt forum at oplyse hinanden om konsekvenserne af Landbrug & Fødevarers planlagte ændringer af DanAvl-systemet og de mange uklarheder, der er.