Landbruget er en farlig arbejdsplads. Der sker arbejdsulykker på mange arbejdspladser, men landbruget har i årevis haft ry som en farlig arbejdsplads. Der sker ulykker i forbindelse med håndtering af husdyr, med kørsel med maskiner, i gyllebeholdere, ved håndtering af halm, banale faldulykker og desværre også i andre sammenhænge.

Der gøres store bestræbelser på at undgå sådanne ulykker, der ofte er med dødelig udgang. Landbrugets maskiner bliver sikrere og sikrere og gennem oplysning og efteruddannelse er der de senere år sat fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Senest har Arbejdstilsynet lanceret en kampagne, der er specifikt rettet mod landbruget. Sammen med en række partnere i blandt andet 3F, GLS-A, Landbrug & Fødevarer og SEGES vil man formidle viden om, hvordan landmænd kan undgå arbejdsulykker. Læs mere herom på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Også gennem en forstærket tilsynsindsats vil man arbejde målrettet på dette område. Det er derfor en god ide som landmand at forberede sig på et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet.

I Agro, der udkommer fredag den 11. august kan du læse resten af artiklen. Men allerede nu kan du læse artiklen ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der kan bestilles abonnement på http://www.agrar-plus.dk/agro eller telefon 76 20 79 70.