Abonnementsartikel

Svinenoteringen ligger på samme niveau som sidste uge.

Feriestemningen er ved at brede sig over Europa, og der er skruet ned for kapaciteten i forædlingsindustrien i Skandinavien, Tyskland, Polen, Frankrig og Centraleuropa.

- Vejret har været noget svingende, men efterspørgslen modsvarer ganske pænt udbuddet af grise. Overordnet set ligger det forholdsvis lavt som følge af det varme vejr i den sydlige del af Europa, der giver grisene en langsommere tilvækst, siger Søren Tinggaard, underdirektør i Danish Crowns eksportafdeling.

Efterspørgslen efter forender og bove er lavere, mens nakker, kamme og brystflæsk fortsat flytter sig tilfredsstillende.

- Vi er generelt påvirket af den stærke euro og heraf svagere dollar, pund og yen, for vi er kun i begrænset omfang i stand til at hæve priserne, i takt med at kurserne siver, siger Søren Tinggaard.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til landene udenfor Europa er afsætningen stabil til både Japan og Kina.

Det skriver Danish Crown i deres ugebrev.

Prisen i forhold til sidste uge er uændret.

Det betyder at prisen på svin fra 70-95,9 kg er 11,00 kroner pr. kg, mens søer over 129,9 kg er på 7,40 kroner.