Igen i 2017 er der stor interesse for at omlægge til økologisk jordbrug, og 928 landmænd har frem til 21. april søgt om nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud til cirka 31.500 hektar. Heraf omlægges cirka 28.000 hektar fra konventionelt til økologisk jordbrug, og disse arealer kan få et ekstra omlægningstillæg i to år.

Mere præcis i september

Ansøgerne til Økologisk Arealtilskud er både nye økologer samt etablerede økologer, som udvider deres bedrift. 240 ud af de 928 ansøgere er landmænd, der fra 21. april 2017 endnu ikke havde søgt om økologisk autorisation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De pågældende landmænd vil kun få tilsagn om tilskud, hvis de også søger om autorisation inden 1. september 2017.

Derudover kan etablerede økologer frem til 1. september 2017 søge om nyt tilsagn til marker, som de har købt eller forpagtet i perioden 22. april til 1. september 2017.

Erfaringsmæssigt er der også en del ansøgere, der falder fra inden 1. september, og arealet, som får tilsagn, forventes derfor at blive mindre end det ansøgte areal. Det er derfor først efter 1. september 2017, at vi kender det samlede areal, der får tilsagn til Økologisk Arealtilskud.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er nu gået i gang med at behandle de ansøgninger om tilsagn, der allerede er kommet ind.

I 2016 blev der givet nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud til cirka 38.000 hektar.