Ny Seges-rapport viser, at landbruget ved Limfjorden vil blive særdeles hårdt ramt af vandområdeplanerne. Det må gøre indtryk på politikerne.

En helt ny rapport fra Seges om vandområdeplanernes konsekvenser i Limfjords-området bekræfter, at det er helt uholdbart at gennemføre vandområdeplanerne.

Det vil ligge landbruget fuldstændigt ned og koste samfundet milliarder. Vel at mærke uden garanti for en forbedret miljøtilstand i de indre farvande.

Det mener Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, efter at have læst rapporten fra Seges. Den viser, at store arealer med landbrugsjord skal tages ud af drift for at opfylde planerne. Situationen ved et af de hårdest ramte områder, Hjarbæk Fjord, ser således ud til at være endnu værre, end ved Norsminde Fjord ved Aarhus. Her bekræftede Københavns Universitet fornylig, at 48 procent af jorden skal lægges brak.

- Det er desværre ikke overraskende. Vi har gennem hele forløbet advaret mod at konsekvenserne var ødelæggende for et erhverv og lokalsamfund. Nu har vi så to helt nye analyser, som viser alvoren. Alle kan nok forstå, at hvis over halvdelen af landbrugsjorden skal lægges brak, så er det en de facto nedlæggelse af landbruget i området. Dertil kommer de afledte effekter med tab af indtjening og arbejdspladser hos smede, vognmænd med videre, siger Lars Hvidtfeldt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han opfordrer på baggrund af de seneste data politikerne til at reagere.

- Vandområdeplanerne har fra begyndelsen været et præget af meget dårligt fagligt håndværk, fejlbehæftede beregninger og forudsætninger. Vi har nu to gange med få dages mellemrum fået dokumenteret, at konsekvenserne er helt fatale for landbruget og erhvervslivet i landdistrikterne. Politikerne fik aldrig præsenteret en konsekvensanalyse da de godkendte vandplanerne. Dette må og bør gøre indtryk på de ansvarlige politikere, siger Lars Hvidtfeldt.