Til februar næste år åbner en tilskudsordning med 50 millioner kroner til etablering af mini-vådområder. Allerede nu kan vores oplandskonsulenter være behjælpelige med at finde egne-de områder.

Etablering af minivådområder, vådområder og skov, der alle er med til at reducere kvælstofud-ledningen, er en forudsætning for de øgede kvælstofnormer, vi fik med Fødevare- og land-brugspakken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De normer skal vi bevare, for det er simpelthen en fornøjelse at se den effekt, den øgede mængde gødning har på vores marker, hvor afgrøderne nu står sunde og stærke og forbruger den gødning, vi har tildelt.

Alligevel er det afgørende, at minivådområderne etableres.

Der er politiske krav forbundet med den gødningstildeling, dansk landbrug har fået. Vi skal levere på de krav, for at vi ikke igen får reduceret vores gødningsmængde.

Vi kan ikke bare læne os tilbage med armene over kors, hvis det resulterer i, at der igen bliver skruet ned for den ekstra mængde gødning.

Samtidig er det en kærkommen chance for at vise samfundet, at vi er gode til at administrere det kvælstof, vi bruger, og at vi agerer både ansvarligt og fagligt korrekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og selv om minivådområderne er kollektive ? og dermed kommer hele oplandet til gode ? bør det være interessant at gå med for mange landmænd. Hvis oplandet leverer den forventede indsats eller måske endda mere, slipper man for at få påført yderligere krav på dyrkningsfla-den.

Minivådområderne er små renseanlæg på maksimalt to hektar, og der ydes tilskud til etable-ringen. Det kan endda vise sig på længere sigt at være en stor fordel i forhold til husdyrregule-ringen at have sit eget minivådområde, der opsamler kvælstof, fosfor og okker.

At vi prøver at opfylde de krav, Fødevare- og Landbrugspakken stiller til os som betingelse for de øgede kvælstofnormer, betyder ikke, at vi accepterer det faglige grundlag for miljømålene.

Der skal ske en genberegning af målsætningerne, hvor usikkerhederne bliver illustreret, og hvor alle andre presfaktorer på vandmiljøet indgår i ligningen, så der ikke kun er fokus på kvælstof.