I et brev til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg oplyser Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, at Miljøstyrelsen ved en gennemgang af metoder og analyseresultater fra laboratoriet ALS Denmark A/S har fundet fejl i analyserne af kvælstof og fosfor udført på vandprøver indsamlet fra vandløb og søer i 2016 og primo 2017.

- Fejlen består i, at laboratoriet har anvendt en forkert og utilstrækkelig metode til bestemmelse af indhold i vandprøver. Miljøstyrelsen har opdaget fejlene i forbindelse med gennemgang af metoder og data med bl.a. statiske analyser i foråret 2017. Laboratoriet ALS har erkendt fejlen og påtaget sig ansvaret herfor. Laboratoriet har fra primo april 2017 justeret arbejdsgange, så de korrekte metoder til analyse nu anvendes, skriver Esben Lunde Larsen i brevet til udvalget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den forkerte metode har dermed været anvendt i perioden fra januar 2016 til april 2017. Det kan dog vise sig at være umuligt at få de rigtige tal for perioden:

- Prøverne kan ikke genanalyseres, da de gemmes maksimalt op til to måneder i laboratoriet. Der er således ikke mulighed for at rette op på fejlen fra laboratoriets side, skriver ministeren.

Selvom prøverne er analyseret forkert, oplyser ministeriet, at resultaterne ikke har været brugt til regulering.

- Resultater fra de fejlbehæftede analyser er endnu ikke anvendt i forbindelse med afrapportering af den årlige udledning af næringsstoffer eller anvendt til administration i eksempelvis vandområdeplanerne. Opgørelse af den årlige udledning foreligger normalt sidst på året det efterfølgende år, fremgår det af brevet til Miljø- og Fødevareudvalget.

Nu skal man så finde ud af, om tallene kan korrigeres, så de kan anvendes, eller hvad der ellers kan gøres:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Miljøstyrelsen vil gå i dialog med forskningsinstitutionerne med henblik på at vurdere konsekvenserne, herunder præcisere omfanget af disse og vurdere, om det er muligt at foretage korrigerende tiltag, samt tidsplanen for færdiggørelse af resultaterne. Resultaterne fra de fejlbehæftede analyser vil ikke blive anvendt i afrapporteringen eller i forvaltningsmæssig sammenhæng, før problemets omfang er afdækket og eventuelle korrigerende tiltag besluttet, skriver Esben Lunde Larsen, der også inviterer udvalgets medlemmer til en gennemgang af sagen efter sommerferien.