Abonnementsartikel

Nu er det igen snart til tid til at få styr på, om din jord har brug for et eftersyn. For at have den bedst mulige jord og dermed få et optimalt udbytte, er det en god idé at få taget jordprøver, opfordrer LMO.

Sommeren har gjort sit indtog i Danmark, og snart er det igen tid til at få udtaget jordprøver. Ifølge LMO Planteavl er det vigtigt at huske at bestille jordprøver, hvis man som landmand vil sikre sit udbytte fremadrettet og vedligeholde jordens næringsstofstilstand:

- Vi oplever klart, at jordprøver er afgørende for, hvordan udbyttet bliver. Det kan være fristende at udskyde udtagning af jordprøver eller kalkning, men det er en rigtig dårlig ide. Udgiften er større ved at skulle genoprette næringsstofbalancer i forhold til løbende at sørge for vedligehold, siger Lars-Ejler Hansen, der er afdelingschef for planteavl i LMO.

God eller dårlig jord

Med GPS-udstyr kan man bedre analysere stikprøver og dermed klarlægge markens behov for næringsstoffer. En enkelt mark kan nemlig variere utrolig meget. Med en meget præcis udtagning kan landmanden dermed få klarlagt, hvor jorden mangler kalk eller næringsstoffer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Efter høst er det igen tid til at få udtaget jordprøver, og så er det vigtigt at se på, hvordan var dit høstudbytte, opdagede du områder med dårlig vækst, og hvad er mon årsagen, understreger afdelingschefen.

Ifølge Lars-Ejler Hansen kan en analysering af jorden i sidste ende også give udslag på bundlinjen:

- I mange tilfælde kan landmanden spare en del penge på eksempelvis kalk, fordi jorden ikke skal have lige meget over det hele, siger Lars-Ejler Hansen.

Flere fordele

Ifølge LMO Planteavl er det vigtigt at kende reaktionstal og indhold af næringsstoffer. Afdelingen anbefaler, at der bliver udtaget jordprøver cirka hvert femte år, for at kunne optimere på kalkbehov og gødningsstrategier:

- Med LMO's GPS-jordbundsanalyse registrerer vi forskellige punkter på marken meget præcist, og ud fra resultaterne kan vi lægge en plan fremadrettet, fastslår Lars-Ejler Hansen.

Prøverne tages af erfarne folk fra LMO Planteavl med ATV, GPS og automatisk udtagningsudstyr, som sikrer en ensartet og sikker udtagning.

Som standard analyseres for Reaktionstal (Rt), Fosfortal (Pt), Kaliumtal (Kt) og Magnesiumtal (Mgt) og Kobbertal (Cut) kan vælges til.

LMO udtager også gerne de lovpligtige jordbundsanalyser på 2,3 DE bedrifter eller man kan vælge at udtage prøverne selv. Bøtter og jordspyd til udtagning kan du få ved henvendelse til et af planteavlskontorerne.