Første skridt til at forbedre velfærden for køerne er at kortlægge ligge- og ædeadfærd hos dine køer samt kortlægge køernes gennemsnitlige tidsforbrug via videoanalyse.

Gennem dit kvægbrugskontor kan du bestille en videoopsætning med efterfølgende analyse. Der opsættes kamera udvalgte steder i stalden, og kameraerne filmer herefter i et til tre døgn. Ud fra disse optagelser kan vi beregne tid ved foderbordet, opholdstid i gange, ståtid i sengebåse, tid på opsamlingspladsen, liggetid og rejse- liggeadfærd. Ligeledes registres antal udfodringer, indfejning­er og tid med tomt foderbord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I den kommende tid vil vi også bruge video til at tjekke op på varmestress hos goldkøer og kælvekvier. Vi ved, at køer og kvier, som har været varmestressede 14-21 dage inden kælvning, giver mindre mælk i den efterfølgende laktation.

Varmestress hos højdrægtige dyr ses ved nedsat liggetid, nedsat tid ved foderbordet og øget respiration.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere om videoanalyser i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 16. juni.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.