Landbrugsministeren fra den sydafrikanske KwaZulu-Natal-provins var for nylig i Odense for at indgå en ny tre-årig aftale med Dalum Landbrugsskole om uddannelse af unge sydafrikanere til en karriere inden for landbruget.

Aftalen blev indgået, netop som det tredje hold sydafrikanske landbrugselever afsluttede deres 10 måneder lange uddannelsesophold på Dalum Landbrugsskole.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De vil simpelthen lære det, som danske landmænd kan. Med en stigende koncentration af husdyr rundt omkring i verden er der behov for en bedre udnyttelse af ressourcerne og en miljørigtig håndtering af husdyrgødning. Mange lande er jo dér, hvor vi var for 30-40 år siden, og derfor er der nu stor efterspørgsel efter alt dét, vi kan inden for bæredygtighed og management, siger Niels Erik Jespersen, som er underviser og international relations officer på Dalum Landbrugsskole.

Under det 10 måneder lange uddannelsesophold på Dalum Landbrugsskole har de sydafrikanske elever i perioder delt spisesal og undervisere med studerende fra blandt andet Japan, Kina, Taiwan, Korea, Rusland samt selvfølgelig Danmark. Niels Erik Jespersen er ikke i tvivl om, at den stigende interesse fra udlandet i høj grad også kommer de danske landbrugselever til gode.

- Vi betragter det internationale samarbejde som et aktiv for de danske elever. De får et stort internationalt netværk, som blandt andet er kommet i spil i forbindelse med studieopgaver i Brasilien, Kina, Japan og Sydafrika. For eksempel er en gruppe danske agrarøkonomstuderende netop vendt hjem fra Kina, hvor de fik hjælp af vores kontakter i Shanghai og Harbin, som havde tilrettelagt både besøg og overnatning i Kina, siger Niels Erik Jespersen.

Også senere i karrieren kan det internationale netværk vise sig at være værdifuldt. Store danske fødevare- og frøvirksomheder opererer globalt og skaber mange spændende jobs rundt omkring i verden. Derfor arbejder Dalum Landbrugsskole målrettet på at gøre eleverne internationalt orienteret.

- Landbrugserhvervet er meget eksportorienteret, og den virkelighed skal vi afspejle på skolen. Derfor sender vi lige fra starten af landmandsuddannelsen elever på udlandsophold i blandt andet. Irland og England for at give dem blod på tanden. Hele vejen op gennem uddannelsen tager vi på stu-dieture spændende steder i verden. Hvorfor ikke tænke ud over landets grænser, når der foregår så meget spændende derude? Jeg vil næsten sige, at det er et krav, siger Niels Erik Jespersen.