Nu har et sjællandsk landbrug indgået en aftale med Gråkjær A/S om opførelse af fire identiske produktionsanlæg med et samlet antal stipladser på 32.500. Hele projektet omfatter 32.000 m2 og bliver med en produktion på 120.000 slagtesvin om året det største nybyggede anlæg af sin slags i det nordlige Europa.

Partneringaftaler vejen frem

Entrepriseaftalen, der er indgået mellem Bregentved og Gråkjær, er en såkaldt partneringaftale. Det betyder, at man i fællesskab optimerer på økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeproces. Som grundlag for aftalen ligger et ønske om at parterne i fællesskab yder deres bedste bidrag til, at projektet gennemføres professionelt og økonomisk optimalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med en partneringaftale på et projekt i denne størrelse har både bygherre og Gråkjær en fælles interesse for, at byggeriet holdes inden for budgetrammen, og vi er sammen om at medvirke til optimering af byggeriet til gavn for begge parter. Gennemsigtighed i såvel projekteringsfasen som i indkøbsfasen giver en række fordele. Ansvaret for projektgennemførelsen ligger dog stadig hos Gråkjær som totalentreprenør, pointerer Martin Rindom, salgsdirektør i Gråkjær A/S.

- Ved, på et meget tidligt tidspunkt, at involvere bygherre i processen opnår vi den optimale synergieffekt af alle beslutninger, der tages undervejs i projektet.

Mange års erfaring

- Det glæder os, at vi er blevet valgt til at opføre disse fire anlæg, udtaler produktionsdirektør Morten Malle fra Gråkjær A/S.

- Vi har gennem de sidste 40 år opført tæt ved 3.000 byggeprojekter for danske landmænd. Erfaringen fra de mange projekter, har Bregentved ønsket at benytte sig af. Vores fleksible projektorganisation kan håndtere såvel komplekse byggesager som sager med meget stor volumen, som det er tilfældet her i projektet med Bregentved. For at sikre at implementeringen af design, logistik, brand og miljø sker på den økonomisk mest optimale måde, er samarbejde et nøgleord. De mange instanser, der er involveret, skal alle bidrage med deres kompetencer og erfaring lige fra projektkonsulenten, der designer og dimensionerer stalden til konstruktøren, der sammen med brandteknikeren, tegner anlægget. Under selve byggeforløbet skal projektleder, byggeleder og alle leverandører spille sammen om at opnå en høj kvalitet, levering til tiden og med en høj grad af sikkerhed for alle på byggepladsen. Gennem det sidste stykke tid har vi tegnet, projekteret og arbejdet med logistikken i de fire anlæg.

Dette har dannet grundlag for tilbuddet, der nu er afleveret og blevet til en entrepriseaftale. Efter indgåelse af entrepriseaftalen ser vi nu frem til at sætte spaden i jorden og komme i gang med selve byggeriet?, uddyber Morten Malle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere arbejdspladser oprettes

Ud over de mange arbejdspladser, der etableres hos byggefirmaet, vil der hos underleverandører af teknologi, inventar og miljøforanstaltninger også være brug for øget arbejdskraft. Når anlægget står færdigt i 2018 vil nye arbejdspladser i hele værdikæden løbe op i ca. 40 arbejdspladser. Dette indebærer et behov for medarbejdere hos smågriseproducenter, foderleverandører, serviceerhverv, transport og ikke mindst arbejdspladser på slagterier og til distribution.

Gråkjær mærker øget efterspørgsel

Der har været mange svingninger i konjunkturerne siden Gråkjær for mere end 40 år siden opførte den første stald. Byggefirmaet har gennem tiden udviklet en lang række af konceptstalde baseret på den sidste nye viden og de mest effektive teknologier inden for animalsk landbrugsproduktion. Senest har virksomhedens udviklere i samarbejde med foder-, ventilations- og inventarleverandører samt landmænd og forskere udviklet Velfærdstalden og Månegrisstalden til det danske marked. I både Norge og Sverige indgår Gråkjær i konceptudvikling af svinestalde til såvel søer som slagtesvin.